Научен доклад ID 1119 : 2015/4
АНАЛИЗ НА ВЪНШНАТА СРЕДА НА ФИРМА ,,АВТОЧАСТИ МБ“ООД

Виктор Матеев, Мартин Иванов, Теодор Стефановски, Стоян Милушев

Настоящият доклад има за цел да представи изследване на външната среда на фирма ,,Авточасти МБ“ ООД. За целта са представени анализ на силните, слабите страни, възможностите и заплахите на дружеството, както и анализ на външната среда (PEST). Специално внимание е отделено на проучването на отрасъла в който функционира ,,Авточасти МБ“ ООД. В заключение са обобщени направените изводи.


външна среда силни и слаби страни Авточасти МБ“ ООД.outside environment weaknesses and strengths;PEST analysis.Виктор Матеев Мартин Иванов Теодор Стефановски Стоян Милушев

BIBLIOGRAPHY

[1] As. d-r P. Koralova, Lektsionen kurs po „Planirane i prognozirane v transporta”, Sofiya, 2015,
( [1] Ас. д-р П. Коралова, Лекционен курс по „Планиране и прогнозиране в транспорта”, София, 2015, )

[2] Prof. d-r A. Kirova, Lektsionen kurs po „Upravlenie na investitsionni proekti”, Sofiya, 2014,
( [2] Проф. д-р А. Кирова, Лекционен курс по „Управление на инвестиционни проекти”, София, 2014, )

[3] ЕВРОСТАТ,

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките