Научен доклад ID 1112 : 2015/4
АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА БЪЛГАРИЯ – ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА РАЗВИТИЕ

Антонио Хаджиколев

Проблемът, който се разглежда в доклада, е свързан с икономическото състояние на България - анализ и перспективи за развитие. Целите на изследването са да се изгради ясна представа за състоянието, в което се намира българската икономика, да се откроят първоизточниците на проблемите, свързани с него, както и да се проучат възможностите за тяхното разрешаване. Изследван е десетгодишен период (от 2004 г. до 2014 г.) с цел да се разкрият глобалните тенденции в развитието на българската икономика. Използвани са няколко показателя, характеризиращи макроикономическата конюнктура в една страна, а именно - брутен вътрешен продукт, равнище на безработица, равнище на инфлация и средномесечна работна заплата. Извършен е сравнителен анализ на тези показатели в България и в страните-членки на Европейския съюз. Поставен е акцент върху разликите, които съществуват в икономическото състояние на отделните райони в България. В края на доклада са направени конкретни препоръки и изводи за прилагане на мерки, чрез които може да се повиши конкурентоспособността на българската икономика, като основната възможност според автора е посредством преодоляване на разликите в развитието на отделните райони в България.


икономическо състояние България българска икономика конкурентоспособност икономически анализ брутен вътрешен продукт (БВП) равнище на безработица равнище на инфлация средномесечна работна заплата райони в Българияeconomic situation Bulgaria BuАнтонио Хаджиколев

BIBLIOGRAPHY

[1] . Mavrov, H., Makroikonomicheski zavisimosti na bezrabotitsata, izdatelstvo „Steno“, Varna, 2007g.
( [1] . Мавров, Х., Макроикономически зависимости на безработицата, издателство „Стено“, Варна, 2007г. )

[2] . Institut za ikonomicheska politika, Vazmozhnosti za inovatsii i inteligentna spetsializatsiya prez noviya programen period 2014 – 2020 g., Sofiya, 2014 g.
( [2] . Институт за икономическа политика, Възможности за иновации и интелигентна специализация през новия програмен период 2014 – 2020 г., София, 2014 г. )

[3] . Statisticheski spravochnik 2014 – izdanie na Natsionalniya statisticheski institut, Sofiya, 2014 g.
( [3] . Статистически справочник 2014 – издание на Националния статистически институт, София, 2014 г. )

[4] . Neumark, D., W. Wascher., Minimum Wages and Employment, Bonn, 2007

[5] . Evropeyska strategiya za ikonomichesko razvitie 2020, izvlechena ot: http://ec.europa.eu/regional_policy/what/eu... dostapen: 20.05.2015 g.
( [5] . Европейска стратегия за икономическо развитие 2020, извлечена от: http://ec.europa.eu/regional_policy/what/eu... достъпен: 20.05.2015 г. )

[6] . Strukturni fondove v Balgariya. Natsionalna strategiya za razvitie: Balgariya 2020, izvlechena ot http://www.eufunds.bg/bg/page/809, dostapen: 18.05.2015 g.
( [6] . Структурни фондове в България. Национална стратегия за развитие: България 2020, извлечена от http://www.eufunds.bg/bg/page/809, достъпен: 18.05.2015 г. )

[7] . Ministerstvo na obrazovanieto, mladezhta i naukata, Natsionalna strategiya za mladezhta (2012-2020), izvlechena ot: http://momn.bg/, dostapen: 22.05.2015 g.
( [7] . Министерство на образованието, младежта и науката, Национална стратегия за младежта (2012-2020), извлечена от: http://momn.bg/, достъпен: 22.05.2015 г. )

[8] . Eurostat Statistics, izvlecheno ot: http://ec.europa.eu/eurostat, dostapen: 22.05.2015 g.
( [8] . Eurostat Statistics, извлечено от: http://ec.europa.eu/eurostat, достъпен: 22.05.2015 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките