Научен доклад ID 1110 : 2015/1
ТРАНСПОРТНИТЕ КОРИДОРИ КАТО ФАКТОР ЗА ПОВИШАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

Наталия Терешина, Владимир Жеков

Развитието на комуникациите, икономическите връзки и транспортната дейност са сред основните фактори, които предопределят търговските връзки между Европейските страни, Руската федерация и Азия. Транспортната Комисия към Обединените Нации (ITC UNECE) е предприела инициативата да проведе изследване относно товарния трафик между скандинавските страни и страните от Югоизточна Европа и възможностите за осъществяване на интермодални превози. Без съмнение, транспортната инфраструктура в Руската Федерация успешно може да бъде интегрирана към Европейската транспортна система чрез международните транспортни коридори. Това може да бъде постигнато благодарение на значителния ръст на товарните превози с железопътен транспорт в Русия и постигнатите нововъведения в този вид транспорт през последните години.

open/download as PDF
жп транспорт превози на контейнери логистика международни транспортни коридори конкурентоспособност управление на транспортната дейност.railway transport container transportation logistics international transport corridors competitiveness managНаталия Терешина Владимир Жеков

BIBLIOGRAPHY

[1] Lapidus, B.M., Macheret, D.A. Makroekonomicheskaya rol zheleznodorozhnogo transporta: Teoreticheskie osnovy, istoricheskie tendentsii i vzglyad v budushtee
( [1] Лапидус, Б.М., Мачерет, Д.А. Макроэкономическая роль железнодорожного транспорта: Теоретические основы, исторические тенденции и взгляд в будущее )

[tekst]. M.: KRASNAD, 2014. – 234 s.
( [текст]. М.: КРАСНАД, 2014. – 234 с. )

[2] Rezer, S.M. Konteynerizatsiya gruzovyh perevozok
( [2] Резер, С.М. Контейнеризация грузовых перевозок )

[tekst] / S.M. Rezer // – M.: VINITI RAN. – 2012 – 678 s. Ill.
( [текст] / С.М. Резер // – М.: ВИНИТИ РАН. – 2012 – 678 с. Илл. )

[3] Rezer, S.M., Profkofeva, T.A., Goncharenko S.S. Mezhdunarodnyye transportnyye koridory: problemy formirovaniya i razvitiya
( [3] Резер, С.М., Профкофьева, Т.А., Гончаренко С.С. Международные транспортные коридоры: проблемы формирования и развития )

[tekst] / S.M. Rezer, T.A. Prokofeva, S.S. Goncharenko // – M.: VINITI RAN. 2010. – 312 s., ill.
( [текст] / С.М. Резер, Т.А. Прокофьева, С.С. Гончаренко // – М.: ВИНИТИ РАН. 2010. – 312 с., илл. )

[4] Tereshina, N.P., Galaburda V.G., Kuratova, E.S., Korolkova, N.V. Ekonomika tovaroobmennyh protsessov i transportnaya dostupnost regionov
( [4] Терёшина, Н.П., Галабурда В.Г., Куратова, Э.С., Королькова, Н.В. Экономика товарообменных процессов и транспортная доступность регионов )

[tekst] / N.P. Tereshina, V.G. Galaburda, E.S. Kuratova, N.V. Korolkova, pod red. N.P. Tereshinoy // M.: FGOU VPO MGUPS (MIIT), 2014. – 192 s.
( [текст] / Н.П. Терёшина, В.Г. Галабурда, Э.С. Куратова, Н.В. Королькова, под ред. Н.П. Терёшиной // М.: ФГОУ ВПО МГУПС (МИИТ), 2014. – 192 с. )

[5] Tereshina, N.P., Galaburda, V.G., Tokarev, V.A. Ekonomika zheleznodorozhnogo transporta: uchebnik
( [5] Терёшина, Н.П., Галабурда, В.Г., Токарев, В.А. Экономика железнодорожного транспорта: учебник )

[tekst] / N.P. Tereshina, V.G. Galaburda, V.A. Tokarev i dr., pod red. N.P. Tereshinoy, B.M.Lapidusa. – M.: FGOU «Uchebno-metodicheskiy tsentr po obrazovaniyu na zheleznodorozhnom transporte», 2011.
( [текст] / Н.П. Терёшина, В.Г. Галабурда, В.А. Токарев и др., под ред. Н.П. Терёшиной, Б.М.Лапидуса. – М.: ФГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2011. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките