Научен доклад ID 1100 : 2014/2
ОБСЛУЖВАНЕ НА ТРАФИК ОТ РЕЧ В БЕЗЖИЧНИ МРЕЖИ

Кирил Късев

Оразмеряването на ресурсите в безжичните мрежи за достъп е първостепенна задача, която има за цел да се разработят модели за точна количествена оценка на мрежовия ресурс. За да се гарантира качество на обслужване (QoS) при предаване на трафик от реч в IP мрежи, се налага разработване на механизми за управление на достъпа на повикванията. Настоящата статия има за цел да представи подход за оразмеряване на механизъм за управление на достъпа и разпределяне на ресурси в безжични мрежи. Решението за достъп се формира на базата на общата вероятност за неуспешно приемане на речевите пакети, в резултат на ограничения мрежови ресурс в точката за безжичен достъп и динамиката на безжичния канал за връзка.


Безжичен канал за връзка Безжични мрежи за достъп Глас през IP мрежи Детектор на речева активност Качество на обслужване Количествен анализ Управление на достъпа на повикваниятаCall admission control Performance analysis Quality of service VoiceКирил Късев

BIBLIOGRAPHY

[1] Ahmed M. H., “Call admission control in wireless networks: A comprehensive survey”, IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 7, no. 1, pp. 50-69, 2005.

[2] Kolate V. S., G. I. Patil, A. S. Bhide, “Call admission control schemes and handoff prioritization in 3G wireless mobile networks”, International Journal of Engineering and Innovative Technology (IJEIT), vol. 1, no. 3, pp. 92-97, 2012.

[3] Estepa A., R. Estepa, “Accurate resource estimation for homogeneous VoIP aggregated traffic”, Journal of Computer Networks, vol. 52, no. 13, pp. 2505-2517, 2008.

[4] Kassev K., Y. Mihov, A. Kalaydzhieva, B. Tsankov, “A new paradigm of CAC dimensioning for VoIP traffic over wireless access networks”, Proc. of International Conference on Digital Society (ICDS), Feb 10-16, Netherlands Antilles, pp. 54-59, 2010.

[5] Mohd A., L. L. Ong, “Performance of voice over IP (VoIP) over a wireless LAN (WLAN) for different audio/voice codecs”, Journal Teknologi – Universiti Teknologi Malaysia, vol. 47, pp. 39-60, 2007.

[6] Stueber G.L., Principles of Mobile Communications, Kluwer, 2001.

[7] Pitts J. M., J. A. Schormans, Introduction to IP and ATM Design and Performance: With Applications Analysis Software – Second Edition, John Wiley & Sons, 2000.

[8] Shin S., H. Schulzrinne, “Measurement and analysis of the VoIP capacity in IEEE 802.11 WLAN”, IEEE Transactions on Mobile Computing, vol. 8, no. 9, pp. 1265-1279, 2009.

[9] Lee B., D. Park, H. Seo, Wireless Communications Resource Management, John Wiley & Sons, 2009.

[10] Hanzo L., W. Webb, T. Keller, Single- and Multi-carrier Quadrature Amplitude Modulation: Principles and Applications for Personal Communications, WLANs and Broadcasting, John Wiley & Sons, 2000.

[11] Yoon D., K. Cho, “On the general BER expression of one- and two- dimensional amplitude modulations”, IEEE Transactions on Communications, vol. 50, pp. 1074-1080, 2002.

[12] Proakis J. G., M. Salehi, G. Bauch, Contemporary Communication Systems Using MATLAB – Third Edition, Cengage Learning, 2013.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките