Научен доклад ID 1094 : 2014/2
РАЗРАБОТВАНЕ НА УСТАНОВКА ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ЕЛЕКТРОДЪГОВО НАВАРЯВАНЕ

Пламен Ташев, Асен Тасев, Георги Павлов, Михаил Атанасов

Направено е проучване, на границите на вариранe на режимите на електродъгово наваряване, за най-често използваните методи на наваряване и е разработено техническо задание за разработване на установка за електродъгово линейно наваряване (УЛН) с използване на наномодификатори. Извършено е проектиране и изработване на УЛН. Установката позволява безстепенно регулиране скоростта на наваряване и бързо позициониране на горелката в избрана точка. Извършено е технологично обезпечаване на установката включващо тариране на скоростите на наваряване и разработка на необходимото програмно осигуряване. УЛН е комплектована с апаратура за ВИГ наваряване с довавъчен тел. Проведени са успешни експерименти за механизирано ВИГ (волфрам инертен газ) наваряване на пробни образци с използване на допълнителен тел с наномодификатор Ti

open/download as PDF
Kлючови думи: наваряване автоматизация механизация технология наномодификатори surfacing process welding automation mechanization technology nano modifiersПламен Ташев Асен Тасев Георги Павлов Михаил Атанасов

BIBLIOGRAPHY

[1.] Hristov S. “Tendentsii v razvitieto na zavarachnata tehnologiya”, Mezhdunarodno virtualno spisanie “MAShINI, TEHNOLOGII, MATERIALI”, ISSN 1313-0226, Br.1, 2008 god.
( [1.] Христов С. “Тенденции в развитието на заваръчната технология”, Международно виртуално списание “МАШИНИ, ТЕХНОЛОГИИ, МАТЕРИАЛИ”, ISSN 1313-0226, Бр.1, 2008 год. )

[2.] Tashev P., T.Petrov, Ya. Lukarski, G.Stefanov „Tehnologii za vnasyane na nanorazmerni chastitsi v zavarachniya shev pri protsesi na navaryavane”, Inzhenerni nauki, ISSN 1312-5702, god.L, 2013, № 3, spisanie na otdelenie „Inzhenerni nauki” kam Balgarska Akademiya na Naukite, str. 82-93
( [2.] Ташев П., Т.Петров, Я. Лукарски, Г.Стефанов „Технологии за внасяне на наноразмерни частици в заваръчния шев при процеси на наваряване”, Инженерни науки, ISSN 1312-5702, год.L, 2013, № 3, списание на отделение „Инженерни науки” към Българска Академия на Науките, стр. 82-93 )

[3. ]Tashev P., Ya. Lukarski, S. Valkanov, G. Stefanov Izpolzvane na nano- i multidispersni prahove pri VIG navaryavane na iznosoustoychivi sloeve ISSN 1313-8308, Treta Natsionalna Konferentsiya s Mezhdunarodno uchastie „Metaloznanie, Hidro-i Aerodinamika, Natsionalna sigurnost`2013”
( [3. ]Ташев П., Я. Лукарски, С. Вълканов, Г. Стефанов Използване на нано- и мултидисперсни прахове при ВИГ наваряване на износоустойчиви слоеве ISSN 1313-8308, Трета Национална Конференция с Международно участие „Металознание, Хидро-и Аеродинамика, Национална сигурност`2013” )

[4.] Tashev P., R. Lazarova, “Еxamination of layer overlaid with addition of TIN nano particles”, “Mechanics Transport Communications”, art ID: 773, Bulgarian ISSN 1312-3827, volume 11, issue 2, 2013, article No 0777

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките