Научен доклад ID 1093 : 2014/3
ОТЧИТАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ЗЕМНИЯ НАТИСК ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО НА СГРАДИ

Станислав Цветков

Настоящият доклад представлява вид анализиране на информацията от съществуващите източници, по въпросите, свързани с действието и отчитането на земния натиск при проектирането на сгради. Дадени са: основните теоретични положения от Земната механика и Фундиране, според които земният натиск може да бъде отчетен като въздействие или като среда- еластична основа, практически постановки, залегнали в строително-конструктивното проектиране, както и такива, базирани на Еврокод, извършени параметрични числени изследвания на сгради в сеизмични райони, с помощта на програмен продукт, базиран на работа с Метода на крайните елементи. Докладът съдържа: основни формули, даващи яснота при определяне на коефициента на леглото, при липса на действителни данни, информация за изчисления на земетръс, информация и пример за въвеждане на въздействие в специализиран софтур. От параметричните изследвания (извършени чрез използване постановките на Еврокод 8 за проектиране на сгради за сеизмични въздействия) са дадени обобщени изводи за напрегнатото и деформирано състояние на надосновните стоманобетонни стени, които заедно с фундаментната конструкция (най-често- фундаментна плоча) и плочата над сутерена, образуват т.нар. „корав сутерен“ (затворен контур), сведения за фундаментните плочи и конструктивните стени. Изчислени са сгради с различни: конструктивни системи, етажност, нива на дуктилност и условия. Информацията може да се използва за практически приложения.


Земен натиск Еластична основа Сеизмичен анализGround pressure Elastic foundation Seismic analysisСтанислав Цветков

BIBLIOGRAPHY

[1] Hamova, M., Zemna mehanika, VSU, S., 2006
( [1] Хамова, М., Земна механика, ВСУ, С., 2006 )

[2] Hamova, M., Fundirane i geotehnicheski saorazheniya, VSU, S., 2006
( [2] Хамова, М., Фундиране и геотехнически съоръжения, ВСУ, С., 2006 )

[3] Evrokod 7: Geotehnichesko proektirane, BIS
( [3] Eврокод 7: Геотехническо проектиране, БИС )

[4] Georgiev, G., Tsvetkov, St. , Metodichesko rakovodstvo za razrabotvane na kursov proekt po Stomanobetonni konstruktsii po Evrokod – chast Parva – glava Vtora- Seizmichno proektirane na stomanobetonni stenni konstruktsii, VSU, S., 2013 ISBN: 978-954-331-043-2
( [4] Георгиев, Г., Цветков, Ст. , Методическо ръководство за разработване на курсов проект по Стоманобетонни конструкции по Еврокод – част Първа – глава Втора- Сеизмично проектиране на стоманобетонни стенни конструкции, ВСУ, С., 2013 ISBN: 978-954-331-043-2 )

[5] Evrokod 8: Proektirane na konstruktsii za seizmichni vazdeystviya, BIS
( [5] Еврокод 8: Проектиране на конструкции за сеизмични въздействия, БИС )

[6] ANSYS , Civil FEM, Reference Guide, Inc.

[7] ETABS, Manuals, Computers & Structures, Inc.

[8] SAP2000 Manuals, Computers & Structures, Inc.

[9] Tower, (Rakovodstva s instruktsii za rabota s programata), VAG-OOD (Tower, VAG)
( [9] Tower, (Ръководства с инструкции за работа с програмата), ВАГ-ООД (Tower, VAG) )

[10] Georgiev, G., Tsvetkov, St. , Metodichesko rakovodstvo za razrabotvane na kursov proekt po Stomanobetonni konstruktsii po Evrokod – chast Vtora – Seizmichno proektirane na stomanobetonni ramkovi konstruktsii, VSU, S., 2014 ISBN: 978-954-331-048-7
( [10] Георгиев, Г., Цветков, Ст. , Методическо ръководство за разработване на курсов проект по Стоманобетонни конструкции по Еврокод – част Втора – Сеизмично проектиране на стоманобетонни рамкови конструкции, ВСУ, С., 2014 ISBN: 978-954-331-048-7 )

[11] Georgiev, G., Tsvetkov, St. , Metodichesko rakovodstvo za razrabotvane na kursov proekt po Stomanobetonni konstruktsii po Evrokod – chast Treta – Seizmichno proektirane na stomanobetonni smeseni konstruktsii, VSU, S., 2014 ISBN: 978-954-331-049-4
( [11] Георгиев, Г., Цветков, Ст. , Методическо ръководство за разработване на курсов проект по Стоманобетонни конструкции по Еврокод – част Трета – Сеизмично проектиране на стоманобетонни смесени конструкции, ВСУ, С., 2014 ISBN: 978-954-331-049-4 )

[12] Georgiev, G., Tsvetkov, St. , Metodichesko rakovodstvo za razrabotvane na kursov proekt po Stomanobetonni konstruktsii po Evrokod – chast Parva – glava Parva- Bezgredovi plochi i stalbishta, VSU, S., 2013 ISBN: 978-954-331- 040-1
( [12] Георгиев, Г., Цветков, Ст. , Методическо ръководство за разработване на курсов проект по Стоманобетонни конструкции по Еврокод – част Първа – глава Първа- Безгредови плочи и стълбища, ВСУ, С., 2013 ISBN: 978-954-331- 040-1 )

[13] Georgiev, G., Tsvetkov, St. , Metodichesko rakovodstvo za razrabotvane na kursov proekt po Stomanobeton po Evrokod 2, VSU, S., 2012 ISBN: 978-954-331-037-1
( [13] Георгиев, Г., Цветков, Ст. , Методическо ръководство за разработване на курсов проект по Стоманобетон по Еврокод 2, ВСУ, С., 2012 ISBN: 978-954-331-037-1 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките