Научен доклад ID 1092 : 2014/3
АЛТЕРНАТИВЕН НАЧИН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОСИМОСПОСОБНОСТТА ПРИ СОНДАЖНО-ИЗЛИВНИТЕ ПИЛОТИ С ГОЛЯМ ДИАМЕТЪР

Чавдар Колев, Стефан Масларски

В статията се разглежда един алтернативен метод за определянето на носимоспособността при сондажно-изливните пилоти. Пилотите са неделима част от конструкцията. Техните слягания трябва да бъдат в определени граници. Тези лимити могат да бъдат наложени от връхната конструкция.

Не винаги в практиката има съответствие между слягането на пилотите и нормалната работа на връхната конструкция. Ето защо е необходимо да бъде въведен алтернативен начин за определяне на носимоспособността (в контекста на единството между пилот и конструкция).

Като потвърждение на алтернативния метод са разгледани критично българските (БДС 2419-74) и немските (DIN 1045 2005) норми.

В заключение се доказва, че има необходимост от алтернативен подход при определянето на носимоспособност на пилоти съгласно БДС 2419-74.

open/download as PDF
пилот натоварване тест земна основа статиченpile loading test soil staticЧавдар Колев Стефан Масларски

BIBLIOGRAPHY

[1]. Normi za proektirane na pilotni fundamenti 1993 g.
( [1]. Норми за проектиране на пилотни фундаменти 1993 г. )

[2]. Baker C., “Foundation Design and Performance of the World’s Tallest Building, Petronas Towers”, Saint Louis, 1998

[3]. Punmia B., „Soil Mechanics and Foundations”, Delhi, 2005

[4]. Prakash S., “ Pile Foundation in Engineering Practice”, USA, 1990

[5] . BDS 2419 - 74 „Fundirane na piloti. Probno statichno natovarvane“, 1974
( [5] . БДС 2419 - 74 „Фундиране на пилоти. Пробно статично натоварване“, 1974 )

[6]. Natsionalno prilozhenie kam Eurocode 7 BDS EN 1997-1:2004/NA:2007
( [6]. Национално приложение към Eurocode 7 БДС EN 1997-1:2004/NA:2007 )

[7]. DIN 1054 2005 Ground Verification of the safety of earthworks and foundations, January 2005

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките