Научен доклад ID 1086 : 2014/3
ИЗПОЛЗВАНЕ НА МОЩНИ ЛАЗЕРНИ НИВЕЛИРИ В ТРАНСПОРТНОТО СТРОИТЕЛСТВО

Румен Иванов, Петър Брънзалов, Невена Бабунска-Иванова, Коста Костов

В представената работа е разгледано използването на лазерни нивелири в транспортното строителство, като са сравнени измервания направени с оптични и лазерни нивелири. Експерименталната проверка в полеви условия, показва преимуществото на лазерните нивелири, спрямо оптичните нивелири по отношение на обем извършена работа. Разгледан е въпроса за провеждане на измервания при неблагоприятни атмосферни условия. Направен е извода, че използването на лазерни нивелири е иновационен подход, пестящ труд и време, при извършване на геодезически работи в транспортното строителство.

open/download as PDF
транспортно строителство инженерна геодезия лазерни нивелириcivil transportation engineering engineering surveying laser levelsРумен Иванов Петър Брънзалов Невена Бабунска-Иванова Коста Костов

BIBLIOGRAPHY

[1]. Bosch, Izmervatelna tehnika (Izmervatelna tehnika), www.euromarket.bg/bg/products-download-pdf?file=022cf459569fe53307b6fc2e4cf3acb378357e1e.pdf
( [1]. Bosch, Измервателна техника (Izmervatelna tehnika), www.euromarket.bg/bg/products-download-pdf?file=022cf459569fe53307b6fc2e4cf3acb378357e1e.pdf )

[2]. Branzalov P., “Osobenosti i zashtita na zrenieto ot lazerni iztochnitsi na svetlina”, Mehanika, Transport, Komunikatsii, No.3, 2008, pp.(VII-28)-(VII-33) (Branzalov P., “Osobenosti i zashtita na zrenieto ot lazerni iztochnitsi na svetlina”, Mehanika, Transport, Komunikatsii, 2008, No.3, pp.(VII-28)-(VII-33))
( [2]. Брънзалов П., “Особености и защита на зрението от лазерни източници на светлина”, Механика, Транспорт, Комуникации, No.3, 2008, pp.(VII-28)-(VII-33) (Branzalov P., “Osobenosti i zashtita na zrenieto ot lazerni iztochnitsi na svetlina”, Mehanika, Transport, Komunikatsii, 2008, No.3, pp.(VII-28)-(VII-33)) )

[3]. Dimitrov D., “Inzhenerna geodeziya”, Sofiya, Tehnika, 1989 (Dimitrov D., “Inzhenerna geodeziya”, Sofiya, Tehnika, 1989)
( [3]. Димитров Д., “Инженерна геодезия”, София, Техника, 1989 (Dimitrov D., “Inzhenerna geodeziya”, Sofiya, Tehnika, 1989) )

[4]. Klyushin E., M. Kiselev, D. Mihelev, V. Feldman, “Inzhenernaya geodeziya”, 4-e izd., Moskva, Vysshaya shkola, 2004 (Klyushin E., M. Kiselev, D. Mihelev, V. Felydman, “Inzhenernaya geodeziya”, 4-e izd., Moskva, Vaysshaya shkola, 2004)
( [4]. Клюшин Е., М. Киселев, Д. Михелев, В. Фельдман, “Инженерная геодезия”, 4-е изд., Москва, Высшая школа, 2004 (Klyushin E., M. Kiselev, D. Mihelev, V. Felydman, “Inzhenernaya geodeziya”, 4-e izd., Moskva, Vaysshaya shkola, 2004) )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките