Научен доклад ID 1082 : 2014/3
ОПИТНА ПОСТАНОВКА И АНАЛИЗ НА ШИРОКОМАЩАБНО ПОЛЕВО ИЗПИТВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ТИПОВЕ ПОЧВЕНИ АНКЕРИ, ПРОВЕДЕНО В БЕЛГИЯ 2005-2007г.

Ангел Димитров, Ивайло Анастасов

Резюме: Почвените анкери са често използвани в Белгия в различни типове сгради и съоръжения. Липсата на Белгийски геотехнически стандарт, който да се занимава с такъв тип елементи към 2004г., подтиква инжинерите от Belgian Building Research Institutе да се заемат с изготвянето на унифицирано ръководство за изпълнение, оразмеряване и тестване на анкериращите системи в Белгия. За тази цел те извършват редица полеви тестове върху различни по вид почвени анкери. Опитите са разделени на две фази, като първата е предварителна, а втората е разширена тестова кампания, като общия брой изпитани анкери е 49. Използвани са два метода на изпитване – натоварване на стъпки и циклично натоварване, базирани на изискванията на анекс EN 1537:1999. Подбрана е за разкриване такава зона от опитното поле, в която да присъства поне по един анкер от всеки представен вид. Направени са следните наблюдения и замервания: напукване на корена, общ изглед на корена, бетоново покритие, наклон на анкера, диаметър на анкера. След анализ на тестовите резултати е определено граничното анкерно натоварване и глобално околно съпротивление. Направените заключения са относно носимоспособността на различните анкери в съответните почвени пластове, влиянието на наклона на анкера върху носещата му способност, влиянието на дължината върху свързващото напрежение, влиянието на тестовия метод върху капацитета на анкера, влиянието на диаметъра на анкера върху околното триене и ефективността на свободната дължина при самопоробивните анкери с кух прът.


почвени анкери опитно изпитване въжени анкери опитни резултати ground anchors load testing strand anchors field resultsАнгел Димитров Ивайло Анастасов

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките