Научен доклад ID 1079 : 2014/3
АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТИ И ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА В ТРАНСПОРТА

Миряна Евтимова

За постигането на единно европейско транспортно пространство от особено значение е изграждането на конкурентоспособна устойчива транспортна система с ефективно използване на природните ресурси.

Емисиите на газове с парников ефект се определят като една от основните пречки за устойчино развитие в транспорта. Този стратегически за икономиката на Европа отрасъл генерира около 30% от емисиите на парникови газове, като на автомобилния транспорт се дължат повече от 70% от тези емисии. Ето защо, разработването и внедряването на енергийно ефективни и нисковъглеродни технологии за транспортните средства е предизвикателство и възможност за рационално управление на използването на природните ресурси. Особен интерес представлява анализът на алтернативите, които биха допринесли за намаляване на екологичния отпечатък, увеличаване на енергийната ефективност и намаляване на зависимостта от внос на нефт в транспорта.

В доклада е направен преглед на ефективните инструменти за създаване на нисковъглероден и ефективен транспорт. Освен това са обобщени перспективите за използване на редица алтернативни горива в различните видове транспорт.

В заключение е извършен комплексен анализ на възможностите за използване на екологично чисти и енергийно ефективни превозни средства в транспорта, както и на ефективните показатели за оценка на въглеродния и екологичен отпечатък от тях.


Нисковъглероден екологично чист превозни средства енергийна ефективност транспорт.low-carbon environmentally friendly vehicles energy efficiency transport.Миряна Евтимова

BIBLIOGRAPHY

[1] Byala kniga. Patna karta za postiganeto na Edinno evropeysko transportno prostranstvo – kam konkurentosposobna transportna sistema s efektivno izpolzvane na resursite (White paper. Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system), COM(2011) 144.
( [1] Бяла книга. Пътна карта за постигането на Eдинно европейско транспортно пространство – към конкурентоспособна транспортна система с ефективно използване на ресурсите (White paper. Roadmap to a Single European Transport Area – Towards a competitive and resource efficient transport system), COM(2011) 144. )

[2] Evropa za efektivno izpolzvane na resursite — vodeshta initsiativa na strategiyata „Evropa 2020“ (A resource-efficient Europe – Flagship initiative under the Europe 2020 Strategy), COM(2011) 21.
( [2] Европа за ефективно използване на ресурсите — водеща инициатива на стратегията „Европа 2020“ (A resource-efficient Europe – Flagship initiative under the Europe 2020 Strategy), COM(2011) 21. )

[3] Evropeyskata strategiya za alternativnite goriva: Chista energiya za transporta (Clean Power for Transport: A European alternative fuels strategy), COM(2013)17.
( [3] Европейската стратегия за алтернативните горива: Чиста енергия за транспорта (Clean Power for Transport: A European alternative fuels strategy), COM(2013)17. )

[4] Evropeyskata strategiya za nezamarsyavashti i energiynoefektivni prevozni sredstva (A European strategy on clean and energy efficient vehicles), COM(2010)186.
( [4] Европейската стратегия за незамърсяващи и енергийноефективни превозни средства (A European strategy on clean and energy efficient vehicles), COM(2010)186. )

[5] Konventsiya za otsenka na vazdeystvieto varhu okolnata sreda v transgranichen kontekst. Ratifitsirana sas zakon, priet ot 37-o Narodno sabranie na 16.03.1995 g. - DV, br. 28 ot 1995 g. Izdadena ot Ministerstvoto na okolnata sreda i vodite, obn., DV, br. 86 ot 1.10.1999 g., v sila ot 10.09.1997 g., popr., br. 89 ot 12.10.1999 g.).
( [5] Конвенция за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст. Ратифицирана със закон, приет от 37-о Народно събрание на 16.03.1995 г. - ДВ, бр. 28 от 1995 г. Издадена от Министерството на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 86 от 1.10.1999 г., в сила от 10.09.1997 г., попр., бр. 89 от 12.10.1999 г.). )

[6] Preporaka na komisiyata ot 9 april 2013 godina otnosno izpolzvaneto na obshti metodi za izmervane i opovestyavane na pokazateli za ekologosaobraznostta na produkti i organizatsii na baza zhizneniya tsikal (Commission recommendation of 9 April 2013 on the use of common methods to measure and communicate the life cycle environmental performance of products and organisations), 2013/179/ES.
( [6] Препоръка на комисията от 9 април 2013 година относно използването на общи методи за измерване и оповестяване на показатели за екологосъобразността на продукти и организации на база жизнения цикъл (Commission recommendation of 9 April 2013 on the use of common methods to measure and communicate the life cycle environmental performance of products and organisations), 2013/179/ЕС. )

[7] Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change. IPCC, December 2013.

[8] http://www.south-stream-offshore.com/bg/ovo...

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките