Научен доклад ID 1072 : 2014/3
ОБРАБОТКАТА НА ГЕОМЕТРИЧНИ ДАННИ НА РОТАЦИОННО-СИМЕТРИЧЕН ДЕТАЙЛ

Евтим Палазов , Иван Киров

Дефинирано е понятието участък, използвано тук, както и начина за разделяне на примерен ротационно-симетричен детайл на участъци. Обяснени са при-етите правила, според които се въвеждат данните, описващи повърхнините на всеки участък във входната бланка. Данните са групирани според вида на участъка: цилин-дричен, коничен, контурен и резбови. За всяка повърхнина на участък в бланката се записват размерите и съответните им допуски, нанесени на чертежа, които опис-ват геометрията на повърхнината и стойността на грапавостта, както и допуски на формата, ориентацията, разположението и биенето и съответните базови повърхнини, спрямо които са зададени. Към размерите, които за зададени без допуски се добавят допуски за свободни размери. За да не се налага междинно въвеждане на данни е разработен софтуер за непрекъсната и последователна обработка на геомет-ричните данни. Надлъжните размери се преизчисляват спрямо обща база - началото на координатната система на детайла, която е в десния му край. Ако е необходимо обръщане на детайла за цялостната му обработка надлъжните размери се преизчисляват отново спрямо десния край на обърнатия детайл. Допуските на надлъжните размерите до левия край на участъците не се променят и остават такива, каквито са зададени на чертежа. Зададените на чертежа допуски на размерите – линейни, диаметрални и радиални и добавени допуските за свободните размери образуват непрекъсната зона от допускови полета по целия контур на детайла.


CAM CAPP технологичен процес механична обработка.CAM CAPP machining.Евтим Палазов Иван Киров

BIBLIOGRAPHY

[1] KIROV I., PALAZOV E., Avtomatizirano proektirane na tehnologichen protses za rotatsionno-simetrichni detayli. Vhodni danni. Chetirinadeseta nauchna konferentsiya s mezhdunarodno uchastie “Transport 2004”, Sbornik dokladi, str. 305-310, VTU ”Todor Kableshkov”, Sofiya, 2004 (KIROV I, PALAZOV E., CAPP of rotationally-symmetric part. Input data, 14th scientific conference “Transport 2004”, Proceedings, pp. 305-310, Todor Kableshkov Higher School of Transport, Sofia 2004.
( [1] КИРОВ И., ПАЛАЗОВ Е., Автоматизирано проектиране на технологичен процес за ротационно-симетрични детайли. Входни данни. Четиринадесета научна конференция с международно участие “Транспорт 2004”, Сборник доклади, стр. 305-310, ВТУ ”Тодор Каблешков”, София, 2004 (KIROV I, PALAZOV E., CAPP of rotationally-symmetric part. Input data, 14th scientific conference “Transport 2004”, Proceedings, pp. 305-310, Todor Kableshkov Higher School of Transport, Sofia 2004. )

[2] Bonev S., Tehnologiya na programiraneto, SIELA, Sofiya, 2000 (Stoyan Bo-nev, Technology of programming, Sofia, 2000).
( [2] Бонев С., Технология на програмирането, СИЕЛА, София, 2000 (Stoyan Bo-nev, Technology of programming, Sofia, 2000). )

[3] Mayers Gl., Nadezhnost programnnogo obespecheniya, M., Mir, 1980 (Myers G., Software reliability, Wiley-interscience publication, New York-London-Sydney-Toronto, 1976).
( [3] Майерс Гл., Надежность програмнного обеспечения, М., Мир, 1980 (Myers G., Software reliability, Wiley-interscience publication, New York-London-Sydney-Toronto, 1976). )

[4] Rembold U., B. O. Nnaji, A. Storr, Computer Integrated Manufacturing and Engi-neering, ADDISON-WESLEY, New York, Amsterdam, 1994.

[5] Ivor Horton, Beginning Visual C++® 2005, Wiley Publishing, Inc., 2006

[6] БДС ISO 286-1. ISO system of limits and fits. Part1: Bases of tolerances, devia-tions and fits, 1988.

[7] БДС ISO 286-2. ISO system of limits and fits. Part2: Tables of standard tolerance grades and limit deviations for holes and shafts, 1988.

[8] БДС ISO 1101. Technical drawings. Geometrical tolerancing. Tolerancing of form, orientation, location and run-out. Generalities, definitions, symbols, indications on drawings.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките