Научен доклад ID 1067 : 2014/3
ИЗСЛЕДВАНЕ НА НАПРЕЖЕНИЯ ОТ ОБЩО И МЕСТНО НАТОВАРВАНЕ В ГЛАВНАТА ГРЕДА НА ЕДНОГРЕДОВ МОСТОВ КРАН С ТЕЛФЕР

Илия Мрянков, Емил Йончев

Предмет на изследването са напреженията възникващи в характерна точка от долния пояс на двойно Т-образна греда на едногредов мостов кран с електротелфер. Аналитично са определени напреженията от местно и общо огъване в избраната точка. Получени са по експериментален път напрежения от двумерното напрегнато състояние. Направен е анализ на получените резултати.


кран електротелфер тензометрия местни напрежения изследване сили Labview система за събиране на данниcrane electric hoist strain gauges local tensions investigation forces Labview data acquisitionИлия Мрянков Емил Йончев

BIBLIOGRAPHY

[1] Kolarov Iv. i dr., “Proektirane na tovaropodemni mashini“, Tehnika, Sofiya, 1986 (Kolarov Iv. i dr., “Ploektirane na tovaropodemni mashini”, Tehnika, Sofia, 1986)
( [1] Коларов Ив. и др., “Проектиране на товароподемни машини“, Техника, София, 1986 (Kolarov Iv. i dr., “Ploektirane na tovaropodemni mashini”, Tehnika, Sofia, 1986) )

[2] Gohberg M. M., “Metallicheskie konstruktsii podemno-transportnyh mashin“, Mashinostroenie, Leningrad, 1969 (Gohberg M. M., “Metallicheskie konstrukchii podemno-transportnax mashin”, Mashinostroenie, Leningrad, 1969)
( [2] Гохберг М. М., “Металлические конструкции подемно-транспортных машин“, Машиностроение, Ленинград, 1969 (Gohberg M. M., “Metallicheskie konstrukchii podemno-transportnax mashin”, Mashinostroenie, Leningrad, 1969) )

[3] Kisyov Iv., “Saprotivlenie na materialite”, Tehnika, Sofiya, 1978 (Kisiov Iv., “Saprotivlenie na materialite”, Tehnika, Sofia, 1978)
( [3] Кисьов Ив., “Съпротивление на материалите”, Техника, София, 1978 (Kisiov Iv., “Saprotivlenie na materialite”, Tehnika, Sofia, 1978) )

[4] www.hbm.com, Strain gauges and accessories, pp.12

[5] http://see.ni.com/

[6] Yonchev E., Il. Mryankov, Otnosno metod za kalibrirane na tenzometrichna izmervatelna sistema, Godishnik na Tehnicheski Universitet - Sofiya, Tom 63, kniga 5, 2013, ISSN 1311-0829, str. 297 (Ionchev E., Il. Mryankov, Otnosno metod za kalibrirane na tenzometrichna izmervatelna sistema, Godishnik na Tehnicheski Uniwersitet - Sofia, Tom 63, kniga 5, 2013, ISSN 1311-0829, str. 297)
( [6] Йончев Е., Ил. Мрянков, Относно метод за калибриране на тензометрична измервателна система, Годишник на Технически Университет - София, Том 63, книга 5, 2013, ISSN 1311-0829, стр. 297 (Ionchev E., Il. Mryankov, Otnosno metod za kalibrirane na tenzometrichna izmervatelna sistema, Godishnik na Tehnicheski Uniwersitet - Sofia, Tom 63, kniga 5, 2013, ISSN 1311-0829, str. 297) )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките