Научен доклад ID 1063 : 2014/3
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ В ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Мира Зафирова, Коста Костов

Развитието на информационните и комуникационните технологии е в основата на въвеждането на електронното управление, разработено в „Стратегия за електронно управление в България за периода 2014-2020“

С цел управление на човешките ресурси и предотвратяване на извънредни ситуации е необходимо цялостно реновиране на техническите ресурси на наличната инфраструктура, създаването на компютърни база данни, обработка на информационните потоци. Към днешна дата има разработени голям брой софтуерни продукти. Ефективното стратегическо управление зависи от осигуряването на обективна информация и коректното моделиране и мениджмънт на съответните данни.

В приложения доклад е разгледан един съвременен подход за превантивна дейност в областта на транспортното строителство. С помощта на математическия модел HEC-RAS (Hydrologic Engineering Center – River Analysis System) версия 4.1.са моделирани процесите на изравяне около мостовите опори.


електронно управление информационно моделиране мениджмънт на данни мостови съоръжения компютърни системи.electronic governance modeling data management bridges computer systems.Мира Зафирова Коста Костов

BIBLIOGRAPHY

[1]Obshta strategiya za elektronno upravlenie v Balgariya 2011-2015
( [1]Обща стратегия за електронно управление в България 2011-2015 )

[2] Marinov Iv., Inzhenerna hidrologiya, ”Tehnika”, Sofiya, 2004g.
( [2] Маринов Ив., Инженерна хидрология, ”Техника”, София, 2004г. )

[3] Tachev S., Avtoreferat., Izsledvane vliyanieto na formata na mostovi opori varhu razmera na mestnata eroziya , UASG, 2012g.
( [3] Тачев С., Автореферат., Изследване влиянието на формата на мостови опори върху размера на местната ерозия , УАСГ, 2012г. )

[4] Damyanov Vl. „Kontseptualni osnovi na informatsionna sistema za registrirane i statisticheski analiz na izvanrednite sluchai, likvidirani ot sluzhbite za pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto” , 2014g.
( [4] Дамянов Вл. „Концептуални основи на информационна система за регистриране и статистически анализ на извънредните случаи, ликвидирани от службите за пожарна безопасност и защита на населението” , 2014г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките