Научен доклад ID 1054 : 2014/3
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГОРСКАТА ПЪТНА МРЕЖА В ЦЕНТРАЛНИТЕ РОДОПИ

Станимир Стоилов, Тихомир Крумов, Николай Учиков

Изследвана е първичната и вторичната горска пътна мрежа в района на Централните Родопи и са определени средните разстояния, средни наклони, среден коефициент на удължение, деформацията по пътната повърхнина на горскотранспортните линии. В ДГС-Широка лъка гъстотата на първичната горска пътна мрежа е 12,22 m/ha, по-голяма от средната за страната. Въпреки това състоянието на съществуващата горска пътна инфраструктура в района на Родопите, както и в цялата страна е незадоволително. Направени са изводи и предложения за подобряване на горската пътна мрежа и транспортното разработване на горскоексплоатационните басейни в Централните Родопи.

open/download as PDF
горска пътна мрежа гъстота среден наклон средна дължина коефициент на удължаванеforest road networkdensity average slope average length bypass coefficientСтанимир Стоилов Тихомир Крумов Николай Учиков

BIBLIOGRAPHY

[1.] Nikolov, V. Tehnicheski osobenostina gorskite patishta. Mehanika, transport, saobshteniya, br. 3, 2011, s. 28-31.
( [1.] Николов, В. Технически особеностина горските пътища. Механика, транспорт, съобщения, бр. 3, 2011, с. 28-31. )

[2.] Nikolov, V. Proektirane i stroitelstvo na patishta. S., 2012.
( [2.] Николов, В. Проектиране и строителство на пътища. С., 2012. )

[3.] Hristov, St. Gorski transport. Zemizdat, S., 1970.
( [3.] Христов, Ст. Горски транспорт. Земиздат, С., 1970. )

[4.] Natsionalna strategiya za razvitie na gorskiya sektor v Republika Balgariya za perioda 2013-2020 g. Ministerstvo na zemedelieto i hranite, noemvri, 2013 g.
( [4.] Национална стратегия за развитие на горския сектор в Република България за периода 2013-2020 г. Министерство на земеделието и храните, ноември, 2013 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките