Научен доклад ID 1047 : 2014/3
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЕТО НА МЕХАНИЧНИТЕ И ГЕОМЕТРИЧНИ ПАРАМЕТРИ ПРИ ОРАЗМЕРЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ЦИЛИНДРИЧНИ ВИНТОВИ ПРУЖИНИ

Илия Богомилов Щъркалев, Людмил Константинов Паскалев

Разнообразното приложение на този най -разпространен в практиката вид еластични елементи поставя различни изисквания при използването им в сглобени единици.

Но те могат да бъдат отнесени към две основни групи параметри свързани с присъединителните размери и статичната им характеристика.В настоящият доклад е разгледан модел за количествена оценка на влиянието на геометричните размери върху статичната характеристика .Предложена е методика за оценка на неопределеността и точността при оразмеряване на винтови пружини.

open/download as PDF
Цилиндрични винтови пружини; неопределеност; грешки; статична характеристикаHelical cylindrical compression spring uncertainty errors statistical characteristicsИлия Богомилов Щъркалев Людмил Константинов Паскалев

BIBLIOGRAPHY

[1.] „Rakovodstvo za izrazyavane na neopredelenostta na izmervaniyata“ BIPM et al, Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM), 2nd ed., International Organization for Standardization, Genève, 1995 (GUM) .
( [1.] „Ръководство за изразяване на неопределеността на измерванията“ BIPM et al, Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM), 2nd ed., International Organization for Standardization, Genève, 1995 (GUM) . )

[2.] Vzaimozamenyaemost i tehnicheskie izmereniya v mashinostroenii.Kollektiv avtorov.Moskva Mashinostroenie 1972
( [2.] Взаимозаменяемость и технические измерения в машиностроении.Коллектив авторов.Москва Машиностроение 1972 )

[3.] (link)

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките