Научен доклад ID 1045 : 2014/3
ИНОВАЦИИ И ИНОВАЦИОННА СИСТЕМА, ТРАНСПОРТНА ИНОВАЦИОННА ПОЛИТИКА И ПРАКТИКА

Мария Славова Ночева

В разработката се разглеждат проблеми свързани с някои аспекти на икономическата същност на иновациите, на иновационната система, на иновационните дейности и на икономиката на знанието. Подчертава се, че иновациите като икономическа категория се формират на основата на научни направления, които отчитат технологични и икономически аспекти. Акцентира се на тенденциите в развитието на иновациите и на тази основа на транспортната иновационна политика и практика.

open/download as PDF
иновации иновационна система иновационни дейности икономика на знанието транспортна иновационна политика и практика.innovations innovation system innovation activities economy of knowledge transport innovation policy and practice.Мария Славова Ночева

BIBLIOGRAPHY

[1.] Shumpeter, J, Capitalism, Socialism and Democracy, Harper & Row, New York, 1975, p. 132.

[2.] Georgiev Iv., Inovatsiite. Evropeyski, natsionalni i regionalni politiki, Fondatsiya „Prilozhni izsledvaniya i komunikatsii, S., 2008, S.
( [2.] Георгиев Ив., Иновациите. Европейски, национални и регионални политики, Фондация „Приложни изследвания и комуникации, С., 2008, С. )

[3.] Ramkova programa za konkurentosposobnost i inovatsii (2007-2013).
( [3.] Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (2007-2013). )

[4.] European Commission EUROPE 2020, 3 March 2010.

[5.] Slavova-Nocheva M. Konkurentsiya, konkurentosposobnost, transporten pazar, VTU „T.Kableshkov”, S., 2012.
( [5.] Славова-Ночева М. Конкуренция, конкурентоспособност, транспортен пазар, ВТУ „Т.Каблешков”, С., 2012. )

[6.] Inovatsii.bg 2013.
( [6.] Иновации.bg 2013. )

[7.] Word competitiveness Yearbook, MD, 2012, 213.

[8.] Chobanova R. Inovativnost na natsionalnata ikonomika, Akademichno izd. „Prof. Marin Drinov”, S., 2012.
( [8.] Чобанова Р. Иновативност на националната икономика, Академично изд. „Проф. Марин Дринов”, С., 2012. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките