Научен доклад ID 1044 : 2014/3
АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИ ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

Васко Ананиев Василев, Ангелина Христова Миликина

Проектният риск е несигурно събитие или условия, което ако се случи, може да окаже негативно влияние върху целите на проекта. Предложената система за идентифициране, оценка и управление на съществените специфични рискове, свързани с изпълнението на проекти при строителство на транспортна инфраструктура, предоставя възможност за ефективното изпълнение на проектите. Особено важен елемент на този процес е управлението на регистъра на рисковете, което се извършва чрез проследяване на процеса по тяхното преодоляване и оценка на ефективността. Идентифицирането и управлението на рисковете в строителството е сложна задача, изискваща участие на интердисциплинарни специалисти, поради което в доклада са разгледани, преди всичко основните елементи на процеса, в контекста на реализация въз основа на предварително определените бюджет и график на проекта.


Риск управление на рискове инвестиционни проекти регистър транспортна инфраструктураRisk risk management investment projects register transport infrastructureВаско Ананиев Василев Ангелина Христова Миликина

BIBLIOGRAPHY

[1] Mateev, M., Analiz i otsenka na riska pri izbor na investitsionni resheniya, S., 2000
( [1] Матеев, М., Анализ и оценка на риска при избор на инвестиционни решения, С., 2000 )

[2] Economic Commission For Europe, United Nations, 2003, Cost Benefits Analysis of Transport Infrastructure Projects, Geneva.

[3] Ministry of Transportation and Highways, Planning Services Branch, 1992, The economic appraisal of Highway

[4] Investment, British Columbia, Canada.

[5] Starr, C., 2003, The precautionary principle versus risk analysis, Risk Analysis

[6] Flyvbjerg, B., Bruzelius, N., Rothengatter, W., 2001, Megaproject and risk. An anatomy of ambition, Cambridge University Press, Cambridge (UK).

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките