Научен доклад ID 1030 : 2014/3
СИНТЕЗ НА СИСТЕМИ ЗА МОНИТОРИНГ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЛОЖНИ ТЕХНИЧЕСКИ ОБЕКТИ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА МАКСИМАЛНА ЕФЕКТИВНОСТ

Емилия Димитрова

При синтеза на системи за мониторинг и управление на сложни технически обекти като основни критерии на ефективност се приемат бързодействието на системата, достоверността на представената информация, надеждността на системата и нейната цена. В настоящия доклад са разгледани етапите на синтез на системи за мониторинг и управление на сложни технически обекти. Особено внимание е обърнато на техническата реализация на системата. Систематизирани са критериите за избор на необходимото техническо оборудване с цел осигуряване на висока степен на надеждност и ефективност. Конкретизирана е целевата функция, осигуряваща оптимално съотношение на ефективността на разработената система и надеждността на техническото оборудване спрямонейната себестойност и капиталовложения. Разработени са методикаи алгоритъм за синтез с цел осигуряване на оптималното съотношение цена-ефективност.


системи за мониторинг и управление сложни технически обекти надеждност на техническото оборудванеsystems for monitoring and control complex technical objects reliability of the technical equipmentЕмилия Димитрова

BIBLIOGRAPHY

[1] Hristov H., V.Trifonov, “Nadezhdnost i sigurnost na komunikatsiite”, Novi znaniya, Sofiya, ISBN 954-9315-43-6, 2005
( [1] Христов Х., В.Трифонов, “Надеждност и сигурност на комуникациите”, Нови знания, София, ISBN 954-9315-43-6, 2005 )

[2]KashtanovV., A. Medvedev, “Teoriyanadezhnostislozhnyhsistem”, Moskva, "Evropeyskiytsentrpokachestvu", 2002
( [2]КаштановВ., А. Медведев, “Теориянадежностисложныхсистем”, Москва, "Европейскийцентрпокачеству", 2002 )

[3] Lindenbaum M.D., O.G. Vedernikova, “Praktikum po nadezhnosti informatsionnyh sistem”, ucheb. posobie. Ch. 1: Raschet nadezhnosti, RGUPS, 2006.
( [3] Линденбаум М.Д., О.Г. Ведерникова, “Практикум по надежности информационных систем”, учеб. пособие. Ч. 1: Расчет надежности, РГУПС, 2006. )

[4] Sokolov B. Optimal structure reconfiguration in complex technical systems (CTS): Principles, models, methods and algorithms for the CTS structure dynamics control, VI ISTC, Moscow, 2003

[5] OTN systems – structure, features, advantages, OTN Systems, 2011, available at: http://www.otnsystems.com/

[6] Products for Totally Integrated Automation and Micro Automation, Siemens–ST70, ST 70 N, 2012

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките