Научен доклад ID 1024 : 2014/3
АНАЛИЗ НА ОТКАЗИТЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА ОСИГУРИТЕЛНА ТЕХНИКА В ДП „НКЖИ“

Марина Евтимова, Маргарита Георгиева, Нели Стойчева

Осигуряването на управлението, контрола и безопасността на влаковото движение се извършва чрез системите и устройствата на осигурителната техника (ОТ), телекомуникациите (ТК) и нетяговото електроснабдяване (ЕС) в ДП НКЖИ - елементи от железопътната инфраструктура.

В действащата структура на ДП НКЖИ управлението, контрола и безопасността на движение на влаковете технически се обезпечава от поделение „Сигнализация и телекомуникации”. Поделението е отговорно за организирането и контрола на дейностите по техническо поддържане, ремонт и строителство на осигурителната техника, телекомуникациите и системите за нетягово електрозахранване.

В статията е направен количествен анализ на отказите на системите за ОТ в ДП „НКЖИ“ на база на статистически данни.

Анализът е структуриран по вид на отказите и по тип на съоръженията на ОТ.


Oсигурителна техника RAMS Откази БезопасностSafety equipment RAMS Faults SafetyМарина Евтимова Маргарита Георгиева Нели Стойчева

BIBLIOGRAPHY

[1]CENELEC, EN 50126: Railway applications – The specification and demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS), EN50126 “Prilozheniya v zhp transporta–opredelyane i demonstrirane na nadezhdnost, gotovnost, remonto-prigodnost, bezopasnost (RAMS)”
( [1]CENELEC, EN 50126: Railway applications – The specification and demonstration of Reliability, Availability, Maintainability and Safety (RAMS), EN50126 “Приложения в жп транспорта–определяне и демонстриране на надеждност, готовност, ремонто-пригодност, безопасност (RAMS)” )

[2] M. Meyer zu Hörste: Methodische Analyse und generische Modellierung von Eisenbahnleit-und-sicherungssysteme.Dissertation, TU Braunschweig, 2003.

[3] J. Drewes, R. Slovak, L. Tordai, E. Schnieder: FORMS/FORMAT 2007 – Proceedings of Formal Methods for Automation and Safety in Railway and Automotive Systems (G. Tarnai and E. Schnieder Eds.), Braunschweig, 2007, pp 355-360

[4] Normativni aktove v zhelezopatniya transport – chast 1 i 2. MT-IA „ZhA”.
( [4] Нормативни актове в железопътния транспорт – част 1 и 2. МТ-ИА „ЖА”. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките