Научен доклад ID 1012 : 2014/3
ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЕНЗОРИ, СПЕЦИФИЧНИ ЗА СЪВРЕМЕННИТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

Васил Димитров

За реализацията на векторно управление на асинхронните задвижвания в съвременните електрически транспортни средства (ЕТС) е необходимо съответното информационно осигуряване – към системата за управление трябва да се подава информация в реално време за действителните стойности на параметрите на задвижването, най-важните от които са скорост, ток и напрежение. За целта се използват сензори, специфични за такива приложения.

В доклада е разработена методика за провеждане на изпитания на сензори. В настоящата втора част са изследвани токов трансдусер, измервателен усилвател и ротационен енкодер, специфични за съвременните ЕТС. Експериментално са построени техните статични входно-изходни характеристики и са сравнени с номиналните. Определени са грешките в установен режим (абсолютна, относителна и приведена). Конкретизирани са стойностите на коефициентите на преобразуване на тези сензори.

По този начин е проведена експериментална верификация на разработената методика и на приложимостта на такива сензори в съвременните ЕТС.


системи за автоматично управление токови трансдусери измервателни усилватели енкодериAutomatic Control Systems Current Transducers Instrumentation Amplifiers EncodersВасил Димитров

BIBLIOGRAPHY

[1] Dimitrov V., Metodologiya za izsledvane na senzori, spetsifichni za savremennite elektricheski transportni sredstva, nauchno spisanie „Mehanika, Transport, Komunikatsii”, br. 2, 2014
( [1] Димитров В., Методология за изследване на сензори, специфични за съвременните електрически транспортни средства, научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации”, бр. 2, 2014 )

[2] Current Transducers HAS 50 to 600-S, LEM Components, 2005

[3] Sinamics Drive Systems, Catalog D21.1, Siemens, 2006

[4] Rotary encoders, Technical Specifications, available at: http://spektrum-bg.com/index?op=incremental...

[5] Railway Current & Voltage Transducers, Traction Catalogue, LEM, 2008

[6] Isolated Current and Voltage Transducers: Characteristics – Applications – Calculations, LEM Components, 2004

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките