научно списание 'Механика Транспорт Комуникации': 3 / 2012

Факултетни научни конференции - 2012
НАУЧЕН ФОРУМ
„Предизвикателства пред развитието на транспортния сектор на Р България”

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„Техника и строителни технологии в транспорта”

НАУЧЕН СЕМИНАР
„Комуникации, електроенергетика и информатика в транспорта – КЕИТ 2012”
Съдържание по факултети