научно списание 'Механика Транспорт Комуникации': 3 / 2007

Международна научна конференция "ТРАНСПОРТ - 2007"