Научен доклад ID 957 : 2014/4
УРЕДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ШУМ

Зорница Димитрова Евлогиева

За подобряване качеството на живот, особено важно e да се намалят шумовите емисии. Заобикалящия ни шум се предизвиква от редица фактори и условия, част от които могат да се контрулират или премахват. Затова точните и коректни измервания са от изключително голямо значени. За целта е необходимо да се използват инструменти с широка гама от функции и параметри, както и да се въведат правила за употребата им, за да се получат възножно най-коректни и достоверни резултати. Получените данни от своя страна трябва да отговарят на приетите страна наредби и стандарти.

open/download as PDF
шумомер микрофон звук акустика дозиметърsound level meter microphone sound acoustic dosimeterЗорница Димитрова ЕвлогиеваBibliography

[1] Alan Marsh - „Sound level meters: 1928 to 2012“ - 2012 March

[2] Professor J. Malchaire - „SOUND MEASURING INSTRUMENTS“

[3] Daniel R. Raichel - „THE SCIENCE AND APPLICATIONS OF ACOUSTICS“ 2006