Научен доклад ID 67 : 2006/1
Регулиране на естествените монополи в България . теоретичен анализ на структурата на .БДЖ. ЕАД

Атанас Кънчев

Преструктурирането на предприятията от публичния сектор на българската икономика е основополагащ фактор за създаване на конкурентна пазарна среда и интегрирането ни в структурите на Европейския съюз. Обединителните процеси налагат провеждането на процедури и икономически решения, адекватни на постигнатите успешни икономически мерки за реформиране на сектора на комуналните услуги в развитите европейски държави. В тази връзка българската държавно-икономическа политика трябва да се насочи към създаване на законова база и институционална рамка за продължаване на структурните промени. В макроикономически план преструктурирането на публичния сектор е определящ фактор за стабилизация и конкурентноспособност на българската икономика.

В този аспект преструктурирането на БДЖ преминава през създаването на модели за навлизане на частни инвестиции при определена регулационна рамка и модел на взаимодействие с държавните органи.


естествени монополи регулиране публично-частно партньорство субадитивност жп транспортnatural monopolies regulation public and private partnership subadditivity railway transportАтанас Кънчев

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките