Научен доклад ID 480 : 2010/2
Аналитичен подход и модел за анализ и оценка на безопасността на човекомашинни системи за управление на експлоатационния процес в транспо

Христо Христов, Мария Христова, Николай Георгиев

Осигуряването на надежден и безопасен превозен процес в различните видове транспорт е един от най-важните елементи на тяхната качествена работа. Натрупаният експлоатационен опит у нас и в чужбина недвусмислено показва, че този проблем става все по-актуален. Той би могъл да бъде отнесен към най-сериозните и комплексни проблеми на съвременността, тъй като надеждността на транспортния процес зависи не само от нормалното функциониране на техническите средства (подвижен състав, осигурителна техника, железен път, други), но също и от адекватното поведение на експлоатационния персонал (включително и от нивото на оптимално съгласуване на характеристиките на човека-оператор и техническите средства). С други думи, съответната техническа (машинна) система в транспорта (проектирана с цел извършване на характерни операции по отношение управлението на експлоатационния процес) е едната компонента, от която зависи сигурността на движението. Другата компонента е човекът-оператор (диспечер, влаков машинист, ръководител на движение, водач на автомобил), който е в непрекъснато взаимодействие с машината (диспечерска или гарова централизация, бордова система на локомотива, система за автоматично водене и пр.).

Последните няколко десетилетия бележат определен интерес към въпросите, свързани с анализа, моделирането и оценката на поведението на човекомашинните системи (включително и в транспорта). Това доведе до значително нарастване броя на изследванията, научните трудове и публикациите. Веднага трябва да се изтъкне, че значителен брой от тях са посветени на решаването на частни задачи. Новото време и особеностите на техническата експлоатация на транспорта обаче изискват комплексно решаване на проблема. В този смисъл, настоящата разработка предлага комплексен аналитичен подход и модел за анализ на човекомашинни системи за управление на превозния процес в различните видове транспорт.

Въз основа на метода "анализ на състоянията" (анализ на Марков) настоящата статия предлага аналитичен подход и модел за анализ и оценка на безопасността на човекомашинни системи за управление на експлоатационния процес в транспорта. На базата на реални данни от техническата експлоатация са определени показателите за безопасност на конкретна железопътна човекомашинна система. Разработеният модел е универсален и е практически приложим (при наличието на необходимите статистични данни за изчисляване параметрите на модела) за анализ и оценка на безопасността на ред човекомашинни системи в транспорта.

open/download as PDF
Транспорт безопасност човекомашинни системиtransport safety man-machine systemХристо Христов Мария Христова Николай Георгиев

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките