Научен доклад ID 473 : 2010/2
Ефективната организационна култура - ключ за успешни бизнес решения в прехода

Нада Зиванович, Влада Зиванович

Основните фактори, които оказват значително влияние за успешен бизнес на фирмата са : по-широка и по-тясна среда, цивилизационни специфики, знания, фирмено управление.
В работата се дават ключовите фактори за успешен бизнес.

open/download as PDF
организационна култура бизнес преходOrganizational culture business transitionНада Зиванович Влада Зиванович