Научен доклад ID 463 : 2010/1
Симулацията - начин как да се определи количествено изпълнението на терминал за претоварване на товари

Михаил Дорда, Яромир Широки

В Моравска - Силезия ще бъдат изградени места (терминали) за претоварване на товари. VSB - ТУ Острава е разработила проект, посветен на този товарен терминал. Концепции на товарните терминали са създадени в рамките на този проект в различни места А симулация е била използвана за целите на определяне на ефективността от тяхното използване. Този доклад описва симулационен модел и представя най-важните резултати от симулационни експерименти.

open/download as PDF
място за претоварване симулация свидетелFreight village performance simulation WitnessМихаил Дорда Яромир Широки