Научен доклад ID 2333 : 2022/3
ОТРАЖЕНИЕ НА НОВИТЕ НАСОКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТРАНСЕВРОПЕЙСКАТА ТРАНСПОРТНА МРЕЖА (TEN-T) ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА СИСТЕМA

Емил Железов

След оценка и обществени консултации Европейската комисия публикува през 2021 г. предложение за нови насоки на политиката за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T). Целта на предложения нов регламент е да се изгради ефективна европейска мултимодална транспортна мрежа с високи стандарти за качество, която да допринесе за създаване на ефикасно и устойчиво единно европейско транспортно пространство.

Целите и основанията за преразглеждане на политиката за TEN-T са представени резюмирано в настоящия доклад и отразяват предизвикателствата, произтичащи от Европейския зелен пакт, Стратегията за устойчива и интелигентна мобилност, както и констатирани проблеми в развитието и управлението на TEN-T.

В доклада са систематизирани новите елементи в политиката за развитие на TEN-T, както и произтичащите от тях нови изисквания за железопътния сектор.

В последния раздел на доклада са представени резултатите от анализ на влиянието на новите насоки за развитие на TEN-T върху българската железопътна система. Идентифицирани са факторите, чието кумулативно действие генерира нови проблеми, предизвикателства и рискове, но същевременно разкриват нови благоприятни възможности за развитие. Систематизирани са основните рискове, потенциалните възможности и необходимите действия за развитие на националната железопътна мрежа, произтичащи от новите насоки за развитие на TEN-T.


Трансевропейска транспортна мрежа (TEN-T) TEN-T коридори политика за TEN-T железопътна инфраструктура.Trans-European Transport Network (TEN-T) TEN-T corridors TEN-T policy rail infrastructure.Емил Железов

BIBLIOGRAPHY

[1] Vaprosi i otgovori: Prerazglezhdane na Reglamenta za transevropeyskata transportna mrezha ( https://ec.europa.eu/commission/presscorner...
( [1] Въпроси и отговори: Преразглеждане на Регламента за трансевропейската транспортна мрежа ( https://ec.europa.eu/commission/presscorner... )

[2] Predlozhenie za prerazglezhdane na Reglament 1315/2013- COM(2021) 812 final ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/... from=EN).
( [2] Предложение за преразглеждане на Регламент 1315/2013- COM(2021) 812 final ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/... from=EN). )

[3] Saobshtenie na Komisiyata- Evropeyskiyat zelen pakt- COM(2019) 640 final ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/...
( [3] Съобщение на Комисията- Европейският зелен пакт- COM(2019) 640 final ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/... )

[4] Strategiya za ustoychiva i inteligentna mobilnost ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/...
( [4] Стратегия за устойчива и интелигентна мобилност ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/... )

[5] Dogovor za sazdavane na transportna obshtnost ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/...
( [5] Договор за създаване на транспортна общност ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/... )

[6] Direktiva 2016/797 otnosno operativnata savmestimost na zhelezopatnata sistema v ramkite na ES ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/...
( [6] Директива 2016/797 относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на ЕС ( https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/... )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките