Научен доклад ID 2332 : 2022/3
ПРОЦЕСИ СВЪРЗАНИ С ТЪРГОВСКАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ПРИ ПОДГОТОВКА ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ВЪЗДУХ

Юлия Варадинова, Даниела Петкова

Всяка година по въздух се превозват над 1,25 милиона пратки опасни товари. С ръст на въздушните товари, прогнозиран от 4,9 % всяка година през следващите 5 години, броят на превозите на опасни товари ще нарасне значително. Поради големия обем опасни товари, които се превозват по въздух, правилата за безопасност трябва да се спазват точно. IATA помага да се идентифицират рисковете и работи с ICAO за изменение на разпоредбите, предоставяйки на заинтересованите страни най-актуалните насоки за това как безопасно да работят и как безопасно да транспортират опасните товари.

В доклада се разглеждат аспекти, включващи - определение за опасни товари, видове опасни товари и изискванията към тях при транспортиране, нормативни документи, както и видовете опаковки изискващи тези товари. Разгледан е процеса по маркиране и етикиране на опасните товари.


въздушен транспорт опасен товар технически изисквания IATA DGR безопасност.air transport dangerous cargo technical instructions IATA DGR safety.Юлия Варадинова Даниела Петкова

BIBLIOGRAPHY

[1] Pravila za opasni tovari na IATA (DGR), 63-to izdanie v sila ot 1 yanuari 2022 g. - 31 dekemvri 2022 g.
( [1] Правила за опасни товари на IATA (DGR), 63-то издание в сила от 1 януари 2022 г. - 31 декември 2022 г. )

[2] Tehnicheski instruktsii na Mezhdunarodnata organizatsiya za grazhdansko vazduhoplavane po bezopasen prevoz na opasni tovari po vazduha - dokument 9284-AN/905 (TI).
( [2] Технически инструкции на Международната организация за гражданско въздухоплаване по безопасен превоз на опасни товари по въздуха - документ 9284-AN/905 (ТИ). )

[3] Pravilnika na Mezhdunarodnata organizatsiya za vazdushen transport (IATA) za prevoz na opasni tovari po vazduha (PI)”
( [3] Правилника на Международната организация за въздушен транспорт (ИАТА) за превоз на опасни товари по въздуха (ПИ)” )

[4] Naredba № 18 ot 4 mart 1999 g za Bezopasen prevoz na opasni tovari po vazduha v sila ot 19.04.1999 g.
( [4] Наредба № 18 от 4 март 1999 г за Безопасен превоз на опасни товари по въздуха в сила от 19.04.1999 г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките