Научен доклад ID 2330 : 2022/3
ПОЛИТИКИ И ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА РАБОТНАТА СИЛА В ТРАНСПОРТА

Нели Лалковска

В контекста на новите изисквания за зелен и дигитален преход - Towards a green, digital and resilient economy: our European Growth Model [1], се оказва, че персоналът в транспорта има нужда от повишаване на квалификацията/ преквалификация, подобряване на различни компетентности: комуникативни, езикови, компютърни умения, за критично мислене, водене на преговори, изграждане на екологични нагласи и нови навици за пестене на ресурси, справяне с бърнаут и спазване на баланса работа - отдих.

Поради ограничени бюджети за обучение във фирмите, статията предлага източници на финансиране, които биха могли да осигурят образователни възможности с високо качество, резултат от международни партньорства. Ако МСП в транспорта участват по-активно и се възползват от програми като Еразъм Плюс, Хоризонт, Лайф Плюс, Интеррег и други, работещите в транспорта ще имат достъп до най-модерните добри практики и иновации относно организацията на човешките ресурси. Най-добрият подход би бил, ако във всяко МСП има екип, който следи отворените покани и подготвя предложения или включва фирмата в партньорства и проекти, от каквито има нужда.


политики в транспорта;европейски програми; финансиране обучение умения работна сила План за възстановяване и устойчивостtransport policies; European programmes; funding training skills workforce Recovery and Sustainability PlanНели Лалковска

BIBLIOGRAPHY

[1] https://ec.europa.eu/commission/presscorner...

[2]HTTPS://EC.EUROPA.EU/INFO/FUNDING-TENDERS/OPPORTUNITIES/PORTAL/ SCREEN/OPPORTUNITIES/TOPIC-DETAILS/MG-2-13-2020

[3] https://www.etp-logistics.eu/wp-content/upl...

[4] https://keep.eu/projects/793/Regional-Devel...

[5] https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/o...

[6] https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/...

[7] https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/...

[8] https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/...

[9] https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/...

[10] https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/...

[11] https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/...

[12] https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/...

[13] https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/...

[14] https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/...

[15] https://erasmus-plus.ec.europa.eu/projects/...

[16] http://www.optransport.bg/page?c=286&d=...

[17] http://www.optransport.bg/page?c=286&d=...

[18] https://research-and-innovation.ec.europa.e...

[19] HTTPS://INTERREG.EU/LIST-OF-PROGRAMMES/

[20] https://cinea.ec.europa.eu/programmes/life_...

[21] https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/...

[22] https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/ac...

[23] https://single-marketeconomy.ec.europa.eu/s... COSME is the EU programme,85% of all new jobs

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките