Научен доклад ID 2329 : 2022/3
АНАЛИЗ НА РИСКА ПРИ ПРЕОТДАВАНЕТО НА ЛИЗИНГОВИ АВТОМОБИЛИ

Петя Стоянова

В настоящия доклад се разглеждат потенциалните възможни рискове при преотдаването на лизингови автомобили или т. нар. сублизинг. Tози вид договор се използва за оптимизиране дейността на предприятията, като целта е да се минимизират изходящите парични потоци и да се избегнат значителни първоначални инвестиции. Поредицата от икономически кризи през последните години засяга в различна степен отделните сектори на икономиката както в България, така и в световен мащаб. Въпреки разсрочването на лизинговите плащания във времето месечните финансови разходи остават част от постоянните разходи на предприятието, независещи от обема на дейността, с което се увеличава опасността от фалит. Икономическата нестабилност и нарастващата инфлация принуждават мениджърите да усвояват напълно всички възможни ресурси, вземайки нестандартни решения. Голяма част от финансовите анализатори и големи банкови институции употребяват все повече термина „управление на риска“, което управление се разглежда като част от стратегическото планиране на организацията. За да бъде управляван един риск той трябва да бъде анализиран, което е свързано с количественото и качественото измерване на потенциалните опасности в съответствие с критериите за приемлив риск при преотдаването на лизингови автомобили. Ограничаването на риска е свързан с определени процедури за неговото управление. В повечето случаи използването само на един метод не е достатъчно за конктретен риск, затова е необходимо да се използва комбинация от методи, които да намалят риска.


управление анализ риск преотдаване договор сублизингmanagement analysis risk re-leasing contract subleasingПетя Стоянова

BIBLIOGRAPHY

[1] Petrova-Kirova M., Normativna reglamentatsiya, schetovodno i danachno tretirane na sublizinga v transportni predpriyatiya, Nauchno spisanie „Mehanika, Transport, Komunikatsii“, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), tom 19, broy 3, 2021 g. statiya № 2097,
( [1] Петрова-Кирова М., Нормативна регламентация, счетоводно и данъчно третиране на сублизинга в транспортни предприятия, Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации“, ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), том 19, брой 3, 2021 г. статия № 2097, )

[2] Targovski zakon, izm. DV br.104/08.12.2020 g., dostapen onlayn na: https://lex.bg/laws/ldoc/-14917630,
( [2] Търговски закон, изм. ДВ бр.104/08.12.2020 г., достъпен онлайн на: https://lex.bg/laws/ldoc/-14917630, )

[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/...

[4] Vaysilova, E., „Lizingat kato instrument za finansirane i efektivno razvitie na predpriyatiyata ot transportniya sektor“, Nauchno spisanie „Mehanika, Transport, Komunikatsii“, ISSN 1312-3823 (print), tom 15, br. 3/2017 g., statiya № 1466, str. III-94,
( [4] Вайсилова, Е., „Лизингът като инструмент за финансиране и ефективно развитие на предприятията от транспортния сектор“, Научно списание „Механика, Транспорт, Комуникации“, ISSN 1312-3823 (print), том 15, бр. 3/2017 г., статия № 1466, стр. III-94, )

[5] Yosifova, D. Upravlensko-schetovodni resheniya za optimizirane na finansoviya rezultat (Metodichesko rakovodstvo po upravlensko schetovodstvo), 2010, Izdatelstvo VTU „T. Kableshkov”, ISBN 978-954-12-0189-3, str. 89,
( [5] Йосифова, Д. Управленско-счетоводни решения за оптимизиране на финансовия резултат (Методическо ръководство по управленско счетоводство), 2010, Издателство ВТУ „Т. Каблешков”, ISBN 978-954-12-0189-3, стр. 89, )

[6] www.pariteni.bg,

[7] https://www.bg-ikonomika.com/2012/09/10_188...

[8] https://decoratex.biz/bsn/bg/sublizing- - -eto-subarenda-chto-nujno-znat-kajdomu-o-sublizinge.html,

[9] https://www.ffbh.bg/bg/,

[10] https://www.kostelbg.net/bg/metodologiya-i-...

[11] Mancheva J, Lektsionni zapiski po ”Upravlenie na riska na proekta”, December 2016, University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia, Bulgaria, e-izdanie ISBN: ISBN 978-619-90883-1-9 https://www.researchgate.net/publication/33...
( [11] Mancheva J, Лекционни записки по ”Управление на риска на проекта”, December 2016, University of Architecture, Civil Engineering and Geodesy, Sofia, Bulgaria, е-издание ISBN: ISBN 978-619-90883-1-9 https://www.researchgate.net/publication/33... )

[12] Lizingov pazar – Balgarska asotsiatsiya za lizing: leasing-bulgaria.org,
( [12] Лизингов пазар – Българска асоциация за лизинг: leasing-bulgaria.org, )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките