Научен доклад ID 2326 : 2022/3
ПЛАНИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ В ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ТОВАРЕН ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ (НА ПРИМЕРА НА „СЪРБИЯ КАРГО“ РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ)

Васко Ананиев Василев

Разработването на програми за професионално развитие на служителите в железниците има за цел да осигури систематичен подход към планирането, координирането и осъществяването на професионалното развитие на служителите. Предназначен е основно за висшето ръководство на съответната железопътна компания и ръководството и служителите в отдела, отговорен за развитието на човешките ресурси. Най-често служи като основа за определяне необходимостта и начина на обучение на служителите за подобряване на техните компетенции, за качествено изпълнение на текущите задължения и работа в условията на все по-голямо отваряне на пазара на железопътни услуги, а така също и за адаптиране към технологичните промени в инфраструктурата, подвижния състав и средствата за комуникация.

Целта на изследването е формулиране на основните направления за развитие на човешкия капитал и обхвата на необходимите обучения на различните управленски нива в железопътно транспортно предприятие, въз основа на предварително формулирани стратегически целеви направления.

Очакваното развитие и анализи в железопътния транспорт, не само в изследваното предприятие, показват необходимостта от обучение в следните области:

o развитие на цифрови умения,

o развитие на управленски умения,

o бюджетно планиране и технико-икономическо планиране,

o специфични обучения за ERP системи,

o високоспециализирани обучения и преквалификации в области, свързани с безопасността на движението на влаковете и допълнителни обучения, свързани основно с доставка на ново оборудване.


човешки капитал железопътен транспорт професионално развитие компетенция учебна програмаhuman capital rail transport professional development competence curriculumВаско Ананиев Василев

BIBLIOGRAPHY

[1] Zahariev A. Perspektivni razmisli za choveshkiya kapital, sp. Dialog, 2011, Sofiya ISSN 1311-9206
( [1] Захариев А. Перспективни размисли за човешкия капитал, сп. Диалог, 2011, София ISSN 1311-9206 )

[2] Bancheva E., Strategichesko upravlenie na choveshkite resursi i choveshki kapital - retorika i realnost , https://www.ceeol.com/search/book-detail?id... NBU 2016
( [2] Банчева Е., Стратегическо управление на човешките ресурси и човешки капитал - реторика и реалност , https://www.ceeol.com/search/book-detail?id... НБУ 2016 )

[3] Arthur, J. B. (1994) „Effects of human resource systems on manufacturing performance and turn- over”, Academy of Management Review, 37 (4), pp. 670-687

[4] Grant Thornton (2017) How to align human capital with global business objectives. Available at: https://www.grantthornton.global/en/insight... growthiq/how-to-align-human-capital-with-global- business-objectives/ (Accessed: 14 September 2017)

[5] Manpower Group (2017) Obzorno izsledvane na Manpower Group za zaetostta. Available at: https://www.manpower.bg/novini/meos3q2017/4... 75 (Accessed: 14 September 2017)
( [5] Manpower Group (2017) Обзорно изследване на Manpower Group за заетостта. Available at: https://www.manpower.bg/novini/meos3q2017/4... 75 (Accessed: 14 September 2017) )

[6] Lazarova, Yu. (2017) „Prihodite I pechalbite na kompaniite rastat”, Kapital. Available at: http://www.capital.bg/biznes/kompanii/2017/... 2997590_prihodite_i_pechalbite_na_kompaniite_ra stat/ (Accessed: 14 September 2017)

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките