Научен доклад ID 2321 : 2022/3
НОВАТА КОМПЛЕКСНА РАМКА НА ЕС ПРИ ОТЧИТАНЕ НА ESG И КОРПОРАТИВНАТА УСТОЙЧИВОСТ СЛЕД 2023 ГОДИНА

Десислава Йосифова

Предложението от юни, 2022 година за изцяло нова Директива за отчитане на корпоративната устойчивост (Corporate Sustainability Reporting Directive - CSRD), цели трансформиране, замяна и надграждане на наложилия се нормативно уреден подход за интегрирано отчитане (в настоящата Директива за нефинансово отчитане - NFRD) в комплексна регулаторна рамка за устойчиво отчитане. Стремежът е създаване на надеждна и сравнима информация за корпоративната устойчивост по линия на три относително самостоятелни компонента (критерии) - environment, social и governance. Какво следва оттук нататък на ниво ЕС и очакват ли се европейски стандарти за отчитане на корпоративната устойчивост по подобие на международно възприетите стандарти за финансово отчитане? В доклада се систематизира цялостна картина за пълния пакет на новоизгражданата европейска рамка.


корпоративна устойчивост; устойчиво развитие; устойчиво отчитане CSRD; NFRDcorporate sustainability; sustainable development; sustainability reporting CSRD; NFRDДесислава Йосифова

BIBLIOGRAPHY

[1]. Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2020 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment, and amending Regulation (EU) 2019/2088 (Text with EEA relevance)

[2]. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions EU Taxonomy, Corporate Sustainability Reporting, Sustainability Preferences and Fiduciary Duties: Directing finance towards the European Green Deal, COM/2021/188 final

[3]. Predlozhenie za direktiva za izmenenie na Direktiva 2013/34/ES, Direktiva 2004/109/EO, Direktiva 2006/43/EO i Reglament (ES) № 537/2014 po otnoshenie na otchitaneto na predpriyatiyata vav vrazka s ustoychivostta, COM (2021) 189.
( [3]. Предложение за директива за изменение на Директива 2013/34/ЕС, Директива 2004/109/ЕО, Директива 2006/43/ЕО и Регламент (ЕС) № 537/2014 по отношение на отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта, COM (2021) 189. )

[4]. Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions Action plan: Financing Sustainable Growth.

[5]. Petrova-Kirova, M. ”Vrazki i saotvetstviya mezhdu standartite za otchitane na ustoychivoto razvitie na globalnata initsiativa po otchetnost (GRI) i natsionalnata schetovodna uredba v R. Balgariya”, 28-ma Mezhdunarodna nauchna konferentsiya ”The power of knowledge”, Kavala, Gartsiya, ISSN 1857 - 923H (online), 2020
( [5]. Петрова-Кирова, М. ”Връзки и съответствия между стандартите за отчитане на устойчивото развитие на глобалната инициатива по отчетност (GRI) и националната счетоводна уредба в Р. България”, 28-ма Международна научна конференция ”The power of knowledge”, Кавала, Гърция, ISSN 1857 - 923Х (online), 2020 )

[6]. Yosifova, D. Projections Of Modern Environmental Accounting At The International, National And Corporate Level, 28. International Conference ”The Power of Knowledge”, Kavala, Greece, ISSN 2545-4439, ISSN 1857 - 923Х (online), Oct 2020.

[7]. Forestier, О. & R.E. Kim, Cherry‐picking the Sustainable Development Goals: goal prioritization by national governments and implications for global governance, Sustain. Dev.28(5)(2020),pp.1269-1278, https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10...

[8]. Online Etymological Dictionary

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките