Научен доклад ID 2311 : 2022/3
ЕТАПИ НА МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ

Стоян Спахиев

Различните форми на международна икономическа интеграция теоретично могат да се подредят в последователност от етапи на все по-дълбоко и всеобхватно взаимодействие, но на практика в някои случаи отделни етапи биват прескачани или комбинирани в различна последователност. Най-слабо изразена е последователността на задълбочаване на икономическата интеграция в четвъртия етап на Единен Пазар или Валутен Съюз. Неговите две проявления са предпоставки за достигане на петия етап и може би това е единственото, което ги свързва. В допълнение следва да се отбележи, че в някои от малкото случаи на достигане на този етап (кое да е от двете му проявления) е бил прескачан предшестващия етап на Митнически Съюз, т.е. представената последователност от действия формиращи икономическата интеграция се основава най-вече на историята на Европейския Съюз (и на обявените планове на някои търговски блокове и организации) отколкото на реално случили се събития – следователно е възможно в бъдеще да се окаже, че в повечето случаи двете проявления на икономическа интеграция описани тук като четвърти етап всъщност са второ и трето проявление на третия етап.


търговски блок преференциално търговско споразумение споразумение за свободна търговия митнически съюз единен пазар валутен съюз икономически и валутен съюзtrade bloc preferential trade agreement free trade agreement customs union common marketСтоян Спахиев

BIBLIOGRAPHY

[1] Stefanov, St.F. „Mezhdunarodna ikonomika“, Sofiya, 2001
( [1] Стефанов, Ст.Ф. „Международна икономика“, София, 2001 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките