Научен доклад ID 2310 : 2022/3
АНАЛИЗ НА ОТКЛОНЕНИЯТА НА РЕАЛИЗАЦИЯ В ТРАНСПОРТНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Магдалена Петрова-Кирова

Управлението на предприятията в условията на несигурност, предизвикана от задълбочаващата се финансова и икономическа криза през последните години, изисква мениджърите на предприятия да намерят и приложат конкретни методи на управление, които да доведат до намаляване на негативните последици. Анализирането на някои от основните подходи на управление определя контрола като основен управленски метод. Контролът като част от процеса на управление се реализира чрез обратна връзка, носеща информация за постигнати резултати, възможни отклонения и предприети корективни действия. Анализът на допуснатите отклонения на бюджетните (плановите) спрямо отчетните стойности е важна предпоставка за вземането на обосновани управленски решения. За постигане на по-висока ефективност от дейността си предприятието следва да реализира т. нар. бюджетен контролен процес, чрез който да се установят конкретните отклонения, да се анализират възможните причини за възникването на тези отклонения и да се извършат необходимите действия в посока на тяхното отстраняване за намаляване на негативните последици.


планиране управление отклонения реализация контролplanning management variances performance controlМагдалена Петрова-Кирова

BIBLIOGRAPHY

[1] Petrova, D., Stopansko upravlenie, lektsionen kurs, TU Gabrovo, 2012 g.
( [1] Петрова, Д., Стопанско управление, лекционен курс, ТУ Габрово, 2012 г. )

[2] Nikolov, N., Stopansko upravlenie, izd. VTU ,,Todor Kableshkov”, Sofiya, 2012 g.
( [2] Николов, Н., Стопанско управление, изд. ВТУ ,,Тодор Каблешков”, София, 2012 г. )

[3] Lambovska, M., Byudzhetno upravlenie na stopanskata organizatsiya, izd. EKS-PRES, Gabrovo, 2015 g.
( [3] Ламбовска, М., Бюджетно управление на стопанската организация, изд. ЕКС-ПРЕС, Габрово, 2015 г. )

[4] Yosifova, D., M. Petrova-Kirova, Upravlensko schetovodstvo, izd. VTU T. Kableshkov, Sofiya, 2021 g., s.
( [4] Йосифова, Д., М. Петрова-Кирова, Управленско счетоводство, изд. ВТУ Т. Каблешков, София, 2021 г., с. )

[5] Targovski registar, dostapen onlayn na: https://portal.registryagency.bg/
( [5] Търговски регистър, достъпен онлайн на: https://portal.registryagency.bg/ )

[6] Natsionalen statisticheski institut (NSI), dostapen onlayn na: https://www.nsi.bg/bg
( [6] Национален статистически институт (НСИ), достъпен онлайн на: https://www.nsi.bg/bg )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките