Научен доклад ID 2303 : 2022/3
ПРАВНАТА УРЕДБА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В ОБЛАСТТА НА ОХРАНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ПРИ ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ С ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

Станимира Чюбатарова - Николова

Статията разглежда международноправната уредба и в частност правната уредба на ЕС в областта на охранителната дейност при превоз на товари с железопътния транспорт. Разгледано е значението на Конвенцията за международни железопътни превози и Правилника за международен железопътен транспорт на опасни товари (RID), Конвенцията за физическа защита на ядрения материал, Директива 2008/68/ЕО от 24 септември 2008 г., Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 21 ноември 2012 г. за създаване на Единно европейско железопътно пространство и по-конкретно Приложение II „Услуги, предоставяни от железопътните предприятия“, Решение (ЕС) 2020/2228 на Европейския Парламенти и на Съвета от 23.12.2020 г. относно Европейска година на железопътния транспорт (2021).

Разгледани са основните цели при охрана на опасни товари, превозвани с железопътен транспорт – високо ниво на сигурност и безопасност, превенция относно ограничаване на рисковете, организиране и провеждане на специализирано обучение, запазване целостта на имуществото и минимизиране на риска при транспортиране.

Направени са изводи, че основните цели на правната уредба са създаване на унифицирани правила и норми за охраната на опасни товари, които да позволяват подобряване на средата на сигурност в железопътния транспорт.


правна уредба охранителна дейност железопътен транспорт сигурност.legal framework security activity railway transport security.Станимира Чюбатарова - Николова

BIBLIOGRAPHY

[1] Konventsiya za mezhdunarodni zhelezopatni prevozi (COTIF), podpisana na 9 may 1980 g. v Bern (Ratifitsirana s Ukaz № 1439 na Darzhavniya savet, DV, br. 46 ot 1982 g.), v sila za Republika Balgariya ot 01.05.1985 g.,
( [1] Конвенция за международни железопътни превози (COTIF), подписана на 9 май 1980 г. в Берн (Ратифицирана с Указ № 1439 на Държавния съвет, ДВ, бр. 46 от 1982 г.), в сила за Република България от 01.05.1985 г., )

[2] Pravilnik za mezhdunaroden zhelezopaten transport na opasni tovari (RID)
( [2] Правилник за международен железопътен транспорт на опасни товари (RID) )

[3] Konventsiya za fizicheska zashtita na yadreniya material, ratifitsirana s Ukaz №341/03.02.1984 g., obn. DV. br. 44 ot 1987 g., v sila ot 08.02.1987 g.
( [3] Конвенция за физическа защита на ядрения материал, ратифицирана с Указ №341/03.02.1984 г., обн. ДВ. бр. 44 от 1987 г., в сила от 08.02.1987 г. )

[4] Direktiva 2008/68/EO na Evropeyskiya parlament i na Saveta ot 24 septemvri 2008 g. otnosno vatreshniya prevoz na opasni tovari, publ. OV na EC L 260/13 ot 30.09.2008 g.
( [4] Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари, публ. ОВ на EC L 260/13 от 30.09.2008 г. )

[5] Direktiva 2012/34/ES na Evropeyskiya parlament i na saveta ot 21 noemvri 2012 g. za sazdavane na Edinno evropeysko zhelezopatno prostranstvo
( [5] Директива 2012/34/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 21 ноември 2012 г. за създаване на Единно европейско железопътно пространство )

[6] Reshenie (ES) 2020/2228 na Evropeyskiya Parlamenti i na Saveta ot 23.12.2020 g. otnosno Evropeyska godina na zhelezopatniya transport (2021).
( [6] Решение (ЕС) 2020/2228 на Европейския Парламенти и на Съвета от 23.12.2020 г. относно Европейска година на железопътния транспорт (2021). )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките