Научен доклад ID 2302 : 2022/3
МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ ЗА СИГУРНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ В АВТОМОБИЛНИЯ ТРАНСПОРТ И КОНЦЕПЦИЯ „НУЛЕВА СМЪРТНОСТ“ ПО ПЪТИЩАТА

Цвета Тодорова Маркова, Николина Марчева Маркова

Безопасността е от основно значение за всяка транспортна система - тя трябва винаги да бъде най-главният приоритет. Тъй като мобилността непрекъснатото се увеличава и се изменя радикално чрез цифровизацията, декарбонизацията и иновациите, трябва да се използват възможностите за по-нататъшното подобряване на резултатите в сферата на безопасността.

Автомобилната промишленост на ЕС заема челни позиции в разработването на технологии, позволяващи въвеждането на все по-достъпни от финансова гледна точка системи за безопасност в превозните средства. Въпреки че всички те ще спомогнат за предотвратяването на произшествия, необходими са повече действия. Особено наложителни са подобрени активни и пасивни елементи за безопасност в превозните средства с цел защита на пътниците в тях, а така също и на пешеходците, колоездачите и други уязвими участници в пътното движение.

Дългосрочната цел на ЕС ще продължи да бъде достигането до 2050 г. максимално близо до „Нулева смъртност“ в автомобилния транспорт. Същото следва да се постигне и по отношение на тежките наранявания. Освен това ЕС ще преследва нови междинни цели за намаляване на броя на смъртните случаи по пътищата с 50 % между 2020 г. и 2030 г., както и за намаляване на броя на тежките наранявания със същия процент за същия период.

Въпреки че темата за транспортната безопасност е недостатъчно изследвана в нашата литература проучванията дават достатъчно основание транспортната безопасност да се разглежда като състояние на защитеност на участниците в движението от увреждане на техния живот, здраве или имущество, което е основно свойство и цел на транспортната дейност.


международни политики национални политики сигурност безопасност автомобилен транспорт концепции „нулева смъртност“ пътища.international policies national policies security safety road transport concepts ”zero death” roads.Цвета Тодорова Маркова Николина Марчева Маркова

BIBLIOGRAPHY

[1] ЕС: https://european-union.europa.eu/

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките