Научен доклад ID 2297 : 2022/3
ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО (МЕТОДИКА И МЕТОДОЛОГИЯ ЗА АНАЛИЗ)

Росица Иванова

Въпросът за финансовата стабилност на транспортното предприятие е актуален на всички фази и етапи от неговото развитие. Финансовата стабилност е ключова предпоставка за успешното развитие на транспортното предприятие в условията на пазарна конкуренция. Особено актуален е този въпрос в условията на различни кризи, действащи в съвременните условия. Кризата, породена от пандемията от Covid-19, оказа неблагоприятно влияние върху развитието на транспортния сектор от икономиката на страната. Повишаването на цените на горивата, на енергоносителите и на другите стоки и услуги, повишаването на инфлацията, както и развитието на военния конфликт в близост до територията на България, са фактори, които оказват неблагоприятно влияние върху транспортния сектор, финансовото състояние и финансовата стабилност на предприятията, осъществяващи дейността си в този сектор.

Поставената в статията цел е да се обоснове и представи методика за анализ на финансовата стабилност на транспортното предприятие. За постигането на тази цел се поставят за решаване следните задачи: 1) да се представи същността на финансовата стабилност на предприятието, 2) да се обосноват и систематизират абсолютните и относителни показатели за анализ на финансовата стабилност, 3) да се систематизират абсолютните и относителните условия (критерии), определящи съответните степени на финансова стабилност, 4) да се извърши сравнителен анализ на финансовата стабилност на предприятия от транспортния сектор.

Обект на разглеждане в статията е финансовата стабилност на две предприятия от транспортния сектор, а предмет – методическите въпроси на анализа на финансовата стабилност на тези предприятия.


финансова стабилност транспортно предприятие показатели критерии методика анализfinancial stability Transport Company indicators criteria methods analysisРосица Иванова

BIBLIOGRAPHY

[1] Ivanova, R. (2019). Edin drug pogled varhu analiza i otsenkata na finansovata stabilnost na predpriyatieto. Conference ”Vanguard scientific instruments in management”, Ravda.
( [1] Иванова, Р. (2019). Един друг поглед върху анализа и оценката на финансовата стабилност на предприятието. Conference ”Vanguard scientific instruments in management”, Ravda. )

[2] Radeva V., „Balgarski talkoven rechnik”, IK „Hermes” S., 2004
( [2] Радева В., „Български тълковен речник”, ИК „Хермес” С., 2004 )

[3] Rajan, G. Raghuram, L. Zingales, “What Do We Know about Capital Structure? Some Evidence from International “, December 1995 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/...

[4] Danailov D., „Firmen finansov menidzhmant”, S., izd. „Lyuren”, 1994
( [4] Данаилов Д., „Фирмен финансов мениджмънт”, С., изд. „Люрен”, 1994 )

[5] http://balans.bg/2262-zakon-za-schetovodstv... t.6. Finansovi otcheti
( [5] http://balans.bg/2262-zakon-za-schetovodstv... т.6. Финансови отчети )

[6] Kasarova V., „Modeli i pokazateli za analiz na finansovata ustoychivost na kompaniyata”, studiya, http://eprints.nbu.bg/637/1/FU_1_FINAL.pdf
( [6] Касърова В., „Модели и показатели за анализ на финансовата устойчивост на компанията”, студия, http://eprints.nbu.bg/637/1/FU_1_FINAL.pdf )

[7] The Economist Books, Measuring business performance, Copyright The Economist Newspaper Ltd.,1998

[8]bg.m.wikipedia.com: http://bg.wikipedia.org/wiki/Ustoychivost
( [8]bg.m.wikipedia.com: http://bg.wikipedia.org/wiki/Устойчивост ... )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките