Научен доклад ID 2291 : 2022/3
ДА СЕ ДОВЕРЯВАМЕ ЛИ НА МАШИННИЯ ПРЕВОД? (ЕЛЕКТРОННИ ЕЗИКОВИ РЕСУРСИ, ПОДПОМАГАЩИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ ПРЕВОД)

Красимира Петрова

Съвременното глобализиращо се многоезично общество с активен обмен на информация се нуждае от бързо превеждане на огромен обем информация. Преводаческата дейност, особено за специални цели, е компютърно подпомогната от различни електронни езикови ресурси – речници, справочници, бази данни, преводаческа памет, едноезични и паралелни корпуси, специализирани програми. В приложенията са посочени някои надеждни линкове за такива онлайн ресурси.

Важно за качественото и интердисциплинарно обучение на студентите е запознаването им с електронни езикови ресурси на родния и изучавани чужди езици, създаването на умения за ползването им, решаването на практически задачи чрез тях.

Чрез конкретни задачи за сравняване на резултатите от превода на един текст от различните системи за машинен превод, анализ на неточностите, редактиране на резултата, т.е. благодарение на „учене чрез правене“ студентите търсят възможни отговори на въпроса „Да се доверяваме ли на машинния превод?“ Отговорът е положителен, ако отчитаме целите на превода, жанра, тематиката, спецификата на текста, надеждността на системите за машинен превод. Запознаването с основни електронни езикови ресурси и развиване на умения за работа с тях, с необходима критична оценка и редакторска намеса на различни етапи от превода биха повишили качеството и ефективността на специализираните преводи в различни тематични сфери.


специализиран превод машинен превод електронни езикови ресурсиspecialized translation machine translation electronic language resourcesКрасимира Петрова

BIBLIOGRAPHY

[1] Dale R., H.Moisl, H.Somers. Handbook of Natural Language Processing. “Marcel Dekker Inc.”, New York-Basel, 2000.

[2] https://prevodachi.eu/mashinen-prevod-istor...

[3] HTTPS://WWW.LANGUST.RU/ETC/HISTORY.SHTML

[4] https://www.slav.uni-sofia.bg/subjects, https://www.slav.uni-sofia.bg/images/storie... /documents/sid/Krasimira_Petrova.pdf

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките