Научен доклад ID 2269 : 2022/3
ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ И ДИГИТАЛИЗАЦИЯ НА ТЯГОВА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАЩА СИСТЕМА

Тодор Лалев, Георги Павлов

Дигитализацията в днешно времe е особено актуална тематика и засяга всяка една сфера от живота на хората. За да отговорят на изискванията на съвременното общество операторите на железопътна инфраструктура и тяговата електрозахранваща система (ТЕС), внедряват цифрови технологии, които да повишат качеството на услугите и същевременно с това да се намалят разходите за експлоатация и поддръжка. В тази връзка и за да отговори на нуждите за кадри във ВТУ „Тодор Каблешков“ е необходимо да се изграждат съвременни лаборатории в тази насока. Това е и основната причина тематиката на доклада да засяга проектиране и изграждане на лаборатория за автоматизация и дигитализация.

В доклада са разгледани основните етапи при проектирането и изграждането на лабораторни стендове за изследване и анализ на възможностите за дигитализация на ТЕС, чрез използването на PLC контролери. Разработените по проекта работни установки ще послужат за изграждане на съвременна лаборатория към катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта“ към ВТУ “Тодор Каблешков“.


Тягова електрозахранваща система дигитализация система за управлениеTraction power supply system digitalization automationТодор Лалев Георги Павлов

BIBLIOGRAPHY

[1] Lalev T., G. Pavlov, Laboratoren simulator za digitalizatsiya na tyagova elektrozahranvashta sistema, Mehanika Transport Komunikatsii tom 19, broy 3, 2021 g. Nauchno spisanie http://www.mtc-aj.com statiya № 2135 ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online)
( [1] Лалев Т., Г. Павлов, Лабораторен симулатор за дигитализация на тягова електрозахранваща система, Механика Транспорт Комуникации том 19, брой 3, 2021 г. Научно списание http://www.mtc-aj.com статия № 2135 ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online) )

[2] Jana Pieriegud, Digital Transformation of Railways, 2018 ISBN 978-83-950826-0-3

[3] Hans Berger, Automating with SIMATIC S7-1200, 2013 ISBN: 978-3-89578-385-2

[4] https://mall.industry.siemens.com/

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките