Научен доклад ID 2264 : 2022/3
АНАЛИЗ НА ПРИЧИНИТЕ ЗА ЗАПАЛВАНЕ НА ТОКОИЗПРАВИТЕЛИТЕ В ЛОКОМОТИВИ СЕРИИ 44, 45

Иван Петров, Владимир Кикярков

В публикацията са разгледани окончателни доклади от възникнали железопътни произшествия от пожар във веригите на токоизправителите. Разгледани са по-съществени характерни случаи на пожар.

През последните няколко години са се запалили локомотиви предимно от серия 44, 45 Шкода. Направен е анализ на причините, довели до пожар.

Направена е статистика на броя запалени локомотиви през последните 5 години, като е използвана информация от доклади от Комисията по разследване на жп произшествия към Министерски съвет. Разгледани са локомотива от серията 40 (43310.9, 44094.8, 44121.9), при които през последните 5 години по информация са настъпили пожари в токоизправителите.

Представени са причините за настъпване на пожар. Дадени са изводи и препоръки за предотвратяване на пожари.


токоизправители локомотиви серии 44 45rectifiers locomotives series 44 45Иван Петров Владимир Кикярков

BIBLIOGRAPHY

[1] Pantev, P., A., Kyuvbashiev, P., Iliev, Elektricheski podvizhen sastav na BDZh, tehnika,1980
( [1] Пантев, П., А., Кювбашиев, П., Илиев, Електрически подвижен състав на БДЖ, техника,1980 )

[2] Toma, Y., Opisanie, deystvie, otkazi i povredi na elektricheskite verigi na lokomotivi seriya 43, 44, 45, Sofiya 2004
( [2] Тома, Й., Описание, действие, откази и повреди на електрическите вериги на локомотиви серия 43, 44, 45, София 2004 )

[3] Toma, Y., Opisanie, deystvie, otkazi i povredi po elektricheskite verigi na lokomotivi seriya 46, 46-200 i 44-001, 44-002, Sofiya 2005
( [3] Тома, Й., Описание, действие, откази и повреди по електрическите вериги на локомотиви серия 46, 46-200 и 44-001, 44-002, София 2005 )

[4] Smartron (X4-E/familiya D/ variant D02) Narachnik na mashinista X4ELFHB versiya na softuera E1
( [4] Smartron (X4-E/фамилия D/ вариант D02) Наръчник на машиниста X4ELFHB версия на софтуера E1 )

[5] Petrov, I., Sistemi na upravlenie na elektricheski lokomotivi seriya 40.00, Sofiya 2022
( [5] Петров, И., Системи на управление на електрически локомотиви серия 40.00, София 2022 )

[6] Petrov, I., Rakovodstvo po sistemi za upravlenie na elektricheski lokomotivi seriya 40.00 – elektricheski shemi, 2021
( [6] Петров, И., Ръководство по системи за управление на електрически локомотиви серия 40.00 – електрически схеми, 2021 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките