Научен доклад ID 2249 : 2022/3
ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ПРОПАДЪЧНИ ПОЧВИ

Стойна Любенова Костова

В статията е показано разпространението на пропадъчните почви по територията на Р. България. Посочени са видовете льосови почви. Разпространението на различните видове льосови почви и разделението им в зависимост от тяхната пропадъчност по територията на страната ни е показано на картата.

Според Българските норми за плоско фундиране са разграничени два типа земна основа по пропадъчност от собствено тегло на почвите [1]. Причините за пропадъчността на льосовите и другите видове пропадъчни почви се дължи на тяхната структура и начин на образуване. Основна характеристика при тях е голямото слягане и неравномерни деформации. Големи слягания се получават при допълнително външно натоварване и последващо намокряне. Засегнати са главните особености на фундиране в пропадъчни почви. Описани са методите за заздравяване и подобряване свойствата на пропадъчните почви, като механично заздравяване, повърхностно и дълбочинно заздравяване. Подобряване качествата на пропадъчните почви може да се извърши с добавяне на химични и механични смеси и вещества. Използват се цименто-льосови възглавници за фундиране в пропадъчни почви. Дадени са видовете мерки при фундиране - конструктивни и водозащитни - за намаляване и предпазване от пропадане на сградите и съоръженията изградени върху пропадъчни почви. В заключение е изтъкнато, че за постигане най-добри резултати е необходим комплексен подход в прилагане на различните видове мероприятия за подобряване на пропадъчните почви.


пропадъчни почви льос методи за заздравяване и подобряване слягане макропори.collapsible soils loess methods of strengthening and improvement settlement macropores.Стойна Любенова Костова

BIBLIOGRAPHY

[1] Naredba № 1 za proektirane na plosko fundirane, 1996
( [1] Наредба № 1 за проектиране на плоско фундиране, 1996 )

[2] http://bgd.bg/REVIEW_BGS/REVIEW_BGD_2019_3/...

[3] http://gis.mrrb.government.bg/KGR/02 maps/Pril_3-HAZARD/3.7-CL-hazard.pdf

[4] Kartografirane na geolozhkiya risk, BAN, 2016
( [4] Картографиране на геоложкия риск, БАН, 2016 )

[5] Dingozov G., i dr. Fundirane v slabi pochvi, Tehnika, Sofiya,1980
( [5] Дингозов Г., и др. Фундиране в слаби почви, Техника, София,1980 )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките