Научен доклад ID 2199 : 2022/4
ГРАФИЧНО ТРИ ФАКТОРНО ПРЕДСТАВЯНЕ ПРИ АНАЛИЗА И МНОГОКРИТЕРИАЛНАТА ОПТИМИЗАЦИЯ, ПРИЛОЖЕНО ЗА ЗАДАЧИ ОТ ОБЛАСТТА НА МАТЕРИАЛОЗНАНИЕТО

Николай Тончев, Николай Христов, Виктор Георгиев, Величко Мачев

Настоящото изследване има за цел да адаптира и приложи съществуваща идея при анализа и оптимизацията на производствения процес фрезуване, описан чрез събрана база от данни. Изследването допълва чрез еднокритериална и многокритериална оптимизация цитираният пример с нова неустановена полезна информация. Приносът на това изследване, е че по нов начин се доказват съществуващи очевидни твърдения за производствен процес с широко приложение.


Еднокритериална оптимизация Многокритериална оптимизация ФрезованеSingle-criterion optimization Multi-criteria optimization milling production process.Николай Тончев Николай Христов Виктор Георгиев Величко Мачев

BIBLIOGRAPHY

[1] Bozzolo G., Noebe R.D., Abel P.B. (eds) Applied computational materials modeling. Theory, simulation and experiment, Springer Science, 2007, 507 pp.

[2] Davim J.P. Design of Experiments in Production Engineering Cham, Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer, 2016.-IX, 196 p.

[3] Dean A., D. Voss, D. Draguljic, Desing and Analysis of Experiments – Spinger,2017-847 p., Boudreau N.S. Statistics for Engineering and the Sciences CRC Press, 2016. - 1182p. 6th.ed.

[4] Dean A., Morris M., Stufken J., Bingham D. (Eds.) Handbook of Design and Analysis of Experiments Taylor & Francis Group, 2015.-946 p.

[5] Lazić Živorad R. Design of Experiments in Chemical Engineering. A Practical Guide WIREY-VCH Verlag GmbH&KGaA, Weinheim, 2004, 610 p

[6] Rajan K. Informatics for Materials Science and Engineering, Data-driven Discovery for Accelerated Experimentation and Application. — 1st Edition. – Elsevier, 2013. 544 p.

[7] Stoyanov, S.K. Methods and algorithms for fast convergence. Sofia: Thesis for D Sc, Chemical Technology and Metallurgy, 1990 (In Bulgarian).

[8] Tontchev, N.T., Zumbilev, A.P., Yankov, E.H., Zumbilev, I.A., Analysis of multiple indicators of ion nitrided layers of bh11 steel, Key Engineering Materials, 2021, 902 KEM, pp. 21–27.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките