Научен доклад ID 2193 : 2022/1
МАТЕМАТИЧЕСКО МОДЕЛИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА АВАРИИ НА СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ ЧРЕЗ ВЕРИГИ НА МАРКОВ

Росен Митрев

В работата е разработена методика за моделиране на аварии на строителни машини чрез вериги на Марков с дискретно време. Създаденият модел на авария позволява количествена оценка на вероятностите за попадане на моделираната машина в едно или друго състояние, което е част от процеса на възникване на авария. Моделът отразява причините за развитието на аварията, последствията от аварията и възможността за възстановяване на работоспособността на системата. Получената от модела количествена информация може да се използва за прогнозиране на аварии, взимане на решения, свързани с превенцията и намаляването на авариите и др.


вериги на Марков авария строителни машиниMarkov chain accident construction equipmentРосен Митрев

BIBLIOGRAPHY

[1] Radlov K., Mitrev R, Rinkova E. Metodika za statisticheski analiz na prichinite za avarii s tovaropodemni kranove. Balgarsko spisanie za inzhenerno proektirane, br.12, str. 51-57, 2012.
( [1] Радлов К., Митрев Р, Ринкова Е. Методика за статистически анализ на причините за аварии с товароподемни кранове. Българско списание за инженерно проектиране, бр.12, стр. 51-57, 2012. )

[2] Shepherd, G., Kahler, J. Cross J. Crane fatalities - a taxonomic analysis. Safety Science, vol. 36(2), pp. 83-93, 2000.

[3] Randolph, R., Boldt, C. Safety analysis of surface haulage accidents. Annual institute on mining, health, safety, and research, Blacksburg, VA (United States), 26-28 Aug 1996,

[4] Bunn, T., Slavova, S. et al. Narrative text analysis of Kentucky tractor fatality reports.” Accident Analysis & Prevention, vol. 40(2), pp. 419-425, 2008.

[5] Edwards D.J., Holt D.G. Case study analysis of risk from using excavators as ‘‘cranes.’’ Automat Constr, vol.19, pp.127–133, 2010

[6] Edwards D.J., Holt D.G. Case study analysis of construction excavator H&S overturn incidents. Eng Con-struct Arch Manage, vol. 17, pp. 493–511, 2010.

[7] Borgovini R., Pemberton S., Rossi M. Failure mode, effects, and critically analysis (FMECA). Technical report, reliability analysis center, Rrome, NY, 1993.

[8] Tan P.-N., Steinbach M., Kumar V. Introduction to data mining, Pearson, 2005.

[9] Mitrev R. Probabilistic analysis of industrial equipment accident registers through Bayes` rule and Bayesian networks. The eight international conference Transport and Logistics til2021, Nis, Serbia, December 4

[10] Venttsel E. Issledovanie operatsiy. Sovetskoe radio, Moskva, 1972.
( [10] Вентцель Е. Исследование операций. Советское радио, Москва, 1972. )

[11] Sugarev Z., Kamenarov S. Teoriya na veroyatnostite. Nauka i izkustvo, Sofiya, 1974.
( [11] Сугарев З., Каменаров С. Теория на вероятностите. Наука и изкуство, София, 1974. )

[12] Taha H. Operations research. An Introduction. Tenth Edition. Pearson Education Limited 2017.

[13] Render B., Stair R., Hanna M. Quantitative Analysis for Management. 11th Edition. Prentice Hall, 2011.

[14] Bajram N., Ler D. Application of Discrete-Time Markov Models. Southeast Europe Journal of Soft Computing, vol. 2(1), pp.37-41, March 2013.DOI: 10.21533/scjournal.v2i1.43

[15] Oseni B., Anjorin I. Modelling of Road Traffic Accidents: A Multi-state Markov Approach. Sri Lankan Journal of Applied Statistics, vol. 17(2), 2016. DOI: 0.4038/sljastats.v17i2.7874

[16] Folarin R., Onifade M. A Markov chain analysis of effect of traffic law enforcement on road traffic accidents rate in Ogun state, Nigeria. Nigerian Journal of Technology (NIJOTECH), vol. 38, No. 4, October 2019, pp. 863– 870. http://dx.doi.org/10.4314/njt.v38i4.

[17] Igboanugo, A.C. Markov Chain Analysis of Accident Data: The Case of an Oil and Gas Firm in the Niger Delta Area of Nigeria. International Journal of Engineering Research in Africa. Trans Tech Publications, Ltd., February 2010. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/...

[18] Ibe O. Markov Processes for Stochastic Modelling. Second Edition. Elsevier, 2013.

[19] Jensen P. Operations Research. Models and Methods. 1st Edition, Wiley, 2002. ISBN‏:‎ 978-0471380047.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките