Научен доклад ID 2055 : 2020/2
МОТИВАЦИЯТА НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ КАТО КЛЮЧОВ ФАКТОР ЗА ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ

Дияна Гешкова Маринова, Свилен Ангелов Цветанов

Резюме.

В съвременните общества с установени демографски промени, водещи до намаляване на работната сила, идентифициране на по-трудно привличане на млади и компетентни професионалисти в публичния сектор, предприемането на мерки за успешен подбор, усъвършенстване, стимулиране и мотивиране на професионалисти не е вече обикновен приоритет, а въпрос на оцеляване за организациите в публичния сектор.

Докладът има за цел да представи възможностите за стимулиране и мотивация на служителите в публичния сектор, посредством различни мотивационни техники, които предлагат нови ефективни и креативни управленски решения.


мотивация стимулиране човешки ресурси ефективно управление. motivation incentives human resources effective governance public sector.Дияна Гешкова Маринова Свилен Ангелов Цветанов

BIBLIOGRAPHY

[1] Ivanchevich, D. (1997). Osnovi na menidzhmanta, Izdatelstvo „Otvoreno obshtestvo“, EOOD, Sofiya
( [1] Иванчевич, Д. (1997). Основи на мениджмънта, Издателство „Отворено общество“, ЕООД, София )

[2] Ilieva, I., Kaneva, N., Dimitrova, S., Kunova, I. (2005). Administrativna reforma i motivatsiya za rabota na darzhavnite sluzhiteli, Profesionalno obedinenie na darzhavnite sluzhiteli, Sofiya
( [2] Илиева, И., Кънева, Н., Димитрова, С., Кунова, И. (2005). Административна реформа и мотивация за работа на държавните служители, Професионално обединение на държавните служители, София )

[3] Tsankova, M. Naglasite na sluzhitelite v darzhavnata administratsiya v Balgariya kam prilaganata sistema za atestatsiya chrez otsenka na trudovoto izpalnenie, UNSS
( [3] Цанкова, М. Нагласите на служителите в държавната администрация в България към прилаганата система за атестация чрез оценка на трудовото изпълнение, УНСС )

[4] Re’em, Y., (2011). Motivating Public Sector Employees, Hertie School of Governance, No 60 Steers

[5] R., Porter, M. (2003). Motivation and Work behavior, McGraw-Hill? Irwin Victor, N. G., (2008). Top 10 factors that motivate employees, Asia Management, vol.

[6] Drakar, P. Efektivniyat rakovoditel. S., Klasika i stil OOD, 2003.
( [6] Дракър, П. Ефективният ръководител. С., Класика и стил ООД, 2003. )

[7] Drakar, P. Menidzhmant predizvikatelstvata prez 21 vek. S., Klasik stil, 2000.
( [7] Дракър, П. Мениджмънт предизвикателствата през 21 век. С., Класик стил, 2000. )

[8] Pitars, T., R. Uotarman-mladshi. Kam savarshenstvo vav firmenoto upravlenie, S., 1989.
( [8] Питърс, Т., Р. Уотърман-младши. Към съвършенство във фирменото управление, С., 1989. )

[9] Strategiya za razvitie na darzhavnata administratsiya 2014-2020, https://www.eufunds.bg/archive/documents/14...
( [9] Стратегия за развитие на държавната администрация 2014-2020, https://www.eufunds.bg/archive/documents/14... )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките