Научен доклад ID 2049 : 2020/3
ЧЕСТОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФИЛТЪР ЗА ОПТИМАЛНО КОРИГИРАНЕ ФОРМАТА НА СИГНАЛ, ПРЕДАВАН ПО ЛИНЕЕН КАНАЛ С ПОСТОЯННИ ПАРАМЕТРИ

Христина Спиридонова,

В предложения доклад се разглежда един подход за изменение на формата на предавания сигнал, с което да се компенсират линейните и нелинейни изкривявания следствие влиянието на средата на разпространение. Реализирането на подхода се осъществява чрез включване на линейни филтри в предавателя и приемника. Двата филтъра представляват четириполюсници, чийто предавателни функции трябва да отговарят на определени условия.

В тази връзка фокусът на разглежданията в настоящата работа е насочен към използване на честотно-селективни вериги, чрез които да се реализират линейни операции на сместа сигнал-шум. Комплексното въздействие на естествени и преднамерени смущения (адитивни и мултипликативни) допълнително намалява достоверността на предаваната информация. Целта е, при неизменна средна мощност на сигнала на входа на комуникационния канал, да се увеличи отношението сигнал-шум на входа на приемника.

В работата се извеждат зависимости за оптималния коефициент на предаване и затихването на разглежданите филтри за случая на линеен комуникационен канал с постоянни параметри и въздействие на бял шум. Анализирани са възможни схемни решения на физически реализуеми четириполюсници с честотна характеристика, близка до оптималната. Получени са зависимости за коефициента по телефонен канал, с носеща честота 1850 Hz.

Доказано е, че разглежданите филтри трябва да имат рязко изменение на затихването в областта на носещата честота.


формиращ филтър възстановяващ филтър оптимален коефициент на предаване честотна характеристикаsignal format optimization functionality telephone channelХристина Спиридонова

BIBLIOGRAPHY

[1]. Proakis J. and Salehi M. Communication Systems Engineering. - Prentice-Hall.: Upper Saddle River, NJ, 2002.

[2]. Cherneva G. Optimalna filtratsiya na signal, predavan v kanal sas sluchayni parametri. Nauchen seminar KEIT 2016, sp. «Mehanika, transport, komunikatsii», ISSN 1312-3823, tom 14, br.3/2 2016, str. HІ 87- HІ 95
( [2]. Чернева Г. Оптимална филтрация на сигнал, предаван в канал със случайни параметри. Научен семинар КЕИТ 2016, сп. «Механика, транспорт, комуникации», ISSN 1312-3823, том 14, бр.3/2 2016, стр. ХІ 87- ХІ 95 )

[3]. Cherneva G. Sintez i izsledvane na signali, nepredizvikvashti prehodni protsesi v kanala za vrazka. Godishnik na VTU «T. Kableshkov» ISSN 1314-362X, br.5 2014g. http://vtu.bg/bg/index?menu=godishnik5-2014...
( [3]. Чернева Г. Синтез и изследване на сигнали, непредизвикващи преходни процеси в канала за връзка. Годишник на ВТУ «Т. Каблешков» ISSN 1314-362X, бр.5 2014г. http://vtu.bg/bg/index?menu=godishnik5-2014... )

[4]. Mladenov, V., S. Vladov, S. Petrakieva, Electrical Engineering, Second Edition, KING, 2017, ISBN: 978-954-9518-78-8, 200 pp.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките