Научен доклад ID 1993 : 2020/3
МОДЕЛИРАНЕ И АНАЛИЗ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА РЕШЕНИЯТА ЗА ЛОКАЦИЯ И БРОЙ ЕКИПИ В ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Кирил Карагъозов, Петя Стояновa

Докладът е базиран на изследвания, в които се използва комбиниран подход на аналитично и имитационно моделиране, позволяващ да се обективират показателите оборот на екипите и необходимия им брой за осигуряване на зададено ниво на обслужване. Основните показатели, на базата на които се оценява броят и местоположението на мобилните екипи за спешна медицинска помощ, са времето за достъп, гъстота на населението, възможност за покриване на района от повече от 1 екип. Времето за заетост на даден екип се формира чрез алгоритъм за реализация на критичните спешни повиквания, който включва времето за пътуване до мястото на повикване, обслужване на място, придвижване и предаване в болница и връщане до ЦСМП.Чрез имитационен модел, реализиран на GPSS World, се изследва устойчивостта на оптимизационните решения за локация и е направен анализ относно броя на спешните екипи във всеки ЦСМП, при изменение на интензивността на повикванията - 0.5, 0.75, 1.25, 1.5 и 2 пъти от базовата интензивност на спешните повиквания 0.213 бр/мин.,както и при увеличение на времената за обслужване. За базовия модел, с 4 центъра за извънболнична спешна медицинска помощ, са необходими 20 екипа за осигуряване на спешните случаи с код червено А1- до 8 минути, осигуряващи покритие по площ и население, отговарящо на ниво LOS0.95. Получени са зависимости на общия брой екипи от натоварването на системата.


симулация на системата за СМП GPSS модели задача за максимално покритиеEmergency medical system simulation GPSS models maximum set covering modelsКирил Карагъозов Петя Стояновa

BIBLIOGRAPHY

[1] K. Karagyozov, P. Stoyanova, Simulatsionen model za opredelyane na neobhodimiya broy speshni ekipi pri opredelen broy i mestopolozhenie na tsentrovete za speshna pomosht za grad Sofiya, XXIV MEZhDUNARODNA NAUChNA KONFERENTsIYa “TRANSPORT 2019“, Nauchno elektronno spisanie „Mehanika Transport Komunikatsii” ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620(online), br.3,2019, statiya ID:1781
( [1] К. Карагьозов, П. Стоянова, Симулационен модел за определяне на необходимия брой спешни екипи при определен брой и местоположение на центровете за спешна помощ за град София, XXIV МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ “ТРАНСПОРТ 2019“, Научно електронно списание „Mеханика Tранспорт Kомуникации” ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620(online), бр.3,2019, статия ID:1781 )

[2] Stoyanova P., K. Karagyozov, Izsledvane varhu pokritieto na TsSMP po broy i mestopolozhenie spored opredelenite standarti za speshnost, Nauchno elektronno spisanie „Mehanika Transport Komunikatsii” ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), br.3/2016, statiya ID:1306, Nauchen forum “Efektivnost na transportnite sistemi”, Fakultet „Transporten menidzhmant” pri VTU „Todor Kableshkov”, 22 - 23 yuni 2016 g. , Bansko., 2016g.
( [2] Стоянова П., К. Карагьозов, Изследване върху покритието на ЦСМП по брой и местоположение според определените стандарти за спешност, Научно електронно списание „Механика Транспорт Комуникации” ISSN 1312-3823 (print), ISSN 2367-6620 (online), бр.3/2016, статия ID:1306, Научен форум “Eфективност на транспортните системи”, Факултет „Tранспортен мениджмънт” при ВТУ „Тодор Каблешков”, 22 - 23 юни 2016 г. , Банско., 2016г. )

[3] Abuizam R., The Potential Deployment Of Set Covering And LocationAssignment Model: The Case Of Locating Trauma Centers At The Midwest Region, Journal of Business Case Studies – Fourth Quarter, Volume 10, Number 4, 2014.

[4] Marianov V., Re Velle C., The queueing maximal availability location problem: A model for the siting of emergency vehicles, European Journal of Operational Research 93 110-120, 1996.

[5] Sudtachat K., Strategies to improve the efficiency of emergency medical service (EMS) systems under more realistic conditions, All Dissertations. Paper 1359., 2014

[6] White J. and Case K., On covering problems and the central facility location problem, Geographical Analysis 6, 281, 1974 .

[7] K. Karagyozov, P. Stoyanova, Analitiko-imitatsionen podhod za planirane na resursite za obsluzhvane, kato sistema za masovo obsluzhvane pri nestatsionaren vhodyasht protses, XIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “MANAGEMENT AND ENGINEERING ’15, yuni 21-24 2015 g, Sozopol.ISSN 1310-3946, ISSN 1314-6327, TU,- Sofiya, 2015g., 2015g.
( [7] К. Карагьозов, П. Стоянова, Aналитико-имитационен подход за планиране на ресурсите за обслужване, като система за масово обслужване при нестационарен входящ процес, XIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE “MANAGEMENT AND ENGINEERING ’15, юни 21-24 2015 г, Созопол.ISSN 1310-3946, ISSN 1314-6327, ТУ,- София, 2015г., 2015г. )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките