Научен доклад ID 1987 : 2020/3
ИНОВАЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА БИЗНЕС-МОДЕЛА НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ ПО ВРЕМЕ НА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

Ангелина Миликина, Елица Благоева

В съвременния свят железопътния транспорт се разглежда като един от факторите за устойчиво развитие. В условията на икономическа криза една от подходящите мерки е преразглеждането и иновационното преобразуване на бизнес-моделите на предприятията, което ще окаже благоприятен ефект върху икономиката на страната. Конкретно, след направен икономически анализ на бизнес-модела на железопътния транспорт по иновационен начин, може да се предложи преобразуването му, така че във възможно най-кратки срокове и с разумно вложени средства да се предприемат мерки за справяне с настъпилата икономическа криза в България след пандемията на COVYD 19. Икономическият анализ на бизнес-модела на железопътния транспорт в България се осъществява в шест измерения. Изследват се отговорите на въпросите: защо, кой, какво, къде, кога и как ( З 5К). Въз основа на тези изследвания се определя начинът на промяна и преобразуване на бизнес-модела, оттам и мерките за изпълнение.


бизнес модели иновации железопътен транспорт икономически анализbusiness models innovations railway transport economic analysisАнгелина Миликина Елица Благоева

BIBLIOGRAPHY

[1] Anderson, K. (2011). Metrics pave the path to world class.

[online]. Managing accounts payable.ISSN 1080-5753.

[2] Gassman O., Frankenberger K., Shik M. (2016) Biznes-modeli 55 luchshih shablonov, izd.Alpina, Moskva
( [2] Гассман О., Франкенбергер К., Шик М. (2016) Бизнес-модели 55 лучших шаблонов, изд.Алпина, Москва )

[3] Bhimasankaram Pochiraju, Sridhar Seshadri Editors (2019) Essentials of Business Analytics, International Series in Operations Research & Management Science, Springer Nature Switzerland AG

[4] Kamal Fatehi, Jeongho Choi ( 2019) International Business Management, Springer Texts in Business and Economics, Springer Nature Switzerland AG

[5] Jan vom Brocke, Jan Mendling, Editors (2018) Business Process Management Cases (Digital Innovation and Business Transformation in Practice) Springer International Publishing AG

[6] Vasilev V. (2004) Upravlenie na transportni sistemi, izd.Stopanstvo UNSS
( [6] Василев В. (2004) Управление на транспортни системи, изд.Стопанство УНСС )

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките