Научен доклад ID 1939 : 2020/3
ОПТИМИЗАЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ НА КРАНОВА КОЛИЧКА ОТ КОНСТРУКЦИЯТА НА КРАН МОСТОВ ЕДНОГРЕДОВ

Горав Павлович1, Миле Савкович2, Небойша Здравкович2, Горан Маркович2

В конструкцията на мостовите кранове крановите колички имат много важни функции и значение. Тези елементи от конструкцията на мостовия кран трябва да осигуряват устойчиво движение на основния носач на мостовия кран по дължината на мостовия път. Поради тази причина те носят и по-голяма отговорност в конструктивната стабилност на мостовия кран, така че изборът на геометричните характеристики на напречното сечение на тези елементи е от голямо значение, което се отразява предимно в тяхната твърдост, както и връзката на тези сегменти с основната греда на мостовия кран. В това изследване е извършен анализ и оптимизация на напречното сечение на заварения носач на крановата количка и е направена икономическа обосновката ра реализацията на този подход. При изчислението са използвани примери за два едногредови мостови крана. Един метаевристичен алгоритъм е използван като методология за процеса на оптимизация, тъй като напоследък такива методи се използват все по-често, особено при инженерни проблеми.


мостов кран кранова количка метаевристика оптимизационно проектиранеbridge crane end carriage metaheuristic optimization designГорав Павлович Миле Савкович Небойша Здравкович Горан Маркович

BIBLIOGRAPHY

[1] Sagirov Yu.G., Souglobov V.V., Loza O.A., Spatial design and analysis of the tense state of metaloconstrouctsii of travelling cranes, VІSNIK PRIAZOVSKOGO DERZhAVNOGO TEHNІChNOGO UNІVERSITETU: Tehnіchnі nauki, Vol. 22, (2011), pp. 221 – 225.
( [1] Sagirov Yu.G., Souglobov V.V., Loza O.A., Spatial design and analysis of the tense state of metaloconstrouctsii of travelling cranes, ВІСНИК ПРИАЗОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: Технічні науки, Vol. 22, (2011), pp. 221 – 225. )

[2] Li H., Wu H., Study on bridge structure of bridge crane, 5th International Conference on Civil Engineering and Transportation (ICCET 2015), Guangzhou, China, (2015), pp. 1776 - 1779.

[3] Ling Z., Wang M., Xia J., Wang S., Guo X., Stress Analysis for the Critical Metal Structure of Bridge Crane, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, Vol. 108, (2018), 022056.

[4] Spitsyna D.N., Yurin A.N., Determining the lateral forces acting on the running wheels of bridge cranes, ИЗВЕСТИЯ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. МАШИНОСТРОЕНИЕ, Vol. 2 (659), (2015), pp. 3 - 13.

[5] Pavlović G., Savković M., Zdravković N., Marković G., Gašić M., Optimization of the welded i-girder of the double-girder bridge crane, MTC AJ, Vol. 16 (3/3), (2018), No. 1667.

[6] Pavlović G., Savković M., Marković G., Zdravković N., Stanojković J., Optimal design of welded I-beam of slewing pillar jib crane, IMK – 14, Research&Development in Heavy Machinery, Vol. 24(3), (2018), pp. EN77-EN84.

[7] Savsani V., Implementation of modified artificial bee colony (ABC) optimization technique for minimum cost design of welded structures, Int. J. Simul. Multisci. Des. Optim., Vol. 5, (2014), A11.

[8] Mirjalili S., Mirjalili S.M., Hatamlou A., Multi-Verse Optimizer: a nature-inspired algorithm for global optimization, Neural Computing and Applications, Vol. 27, (2016), pp. 495 – 513.

[9] Ostrić D., Tošić S., Dizalice, Institute for Mechanization of the Faculty of Mechanical Engineering of the University in Belgrade, Serbia, (2005).

[10] SRPS U.E7.121, Provera stabilnosti nosećih čeličnih konstrukcija - Proračun izbočavanja limova, Federal Institution for Standardization, Belgrade, Serbia, (1987).

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките