Научен доклад ID 1905 : 2020/1
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ НА ЛОГИСТИЧНА ФИРМА

Julia Varadinova, Simona Angelova

В доклада е предложена методика за оценка на ефективността на обслужване на клиенти на логистична фирма. В методиката за оценка са включени основни показатели, свързани с времето и дейността по обслужване на клиенти, показатели за ефективност, свързани с надеждността на цикъла на поръчката, с гъвкавостта в цикъла на поръчката и такива, свързани с комуникацията в цикъла на поръчката.

Логистиката е разгледана от позицията на управление на търговска фирма, като процес на планиране, осъществяване на контрол на ефективното и ефикасно придвижване и съхранение на продуктите и услугите и свързаната с тях информация, материални и информационни потоци от мястото на закупуване на продуктите (производствените фабрики) до мястото на потребление (преработващите фабрики, търговските фирми) с цел удовлетворяване изискванията на клиентите при минимални разходи.

Разгледан е цикъла на изпълнение на поръчката от логистична фирма, който включва времето от момента на изготвяне на поръчката до момента на физическото доставяне на поръчката до договореното с клиента място.

Предложената методика дава възможност за оценка на определена схема на обслужване. След оценка и анализ на критериите, включени в методиката, може да се търси баланса между ефективното и ефикасно (гъвкаво) обслужване на клиентите на логистична фирма. Включените в методиката критерии, могат да се използват при изготвяне на мултикритериален анализ за избор на оптимален вариант за ефективно обслужване на клиенти.


логистика международен транспорт логистична фирма доставка цикъл на поръчка обслужване на клиента.logistics international transport logistics company delivery cycle of order customer service.Julia Varadinova Simona Angelova

BIBLIOGRAPHY

[1] Borisov A „Optimizirane na transportnite protsesi v logistichna veriga pri obsluzhvane na tovaropototsite v mesten, regionalen i natsionalen obhvat”, ”, ”Mehanika Transport Komunikatsii” 2016, Sofiya, ISSN 2367-6620 (Online) & ISSN 1312-3823., 2016g.
( [1] Borisov A „Оптимизиране на транспортните процеси в логистична верига при обслужване на товаропотоците в местен, регионален и национален обхват”, ”, ”Механика Транспорт Комуникации” 2016, София, ISSN 2367-6620 (Online) & ISSN 1312-3823., 2016г. )

[2] Karagyozov, K., T. Razmov, D. Kupenov, A. Borisov. Kontseptsiya za izgrazhdane na logistichna infrastruktura na multimodalni transportni sistemi na Balkanite. Varna, Vtora mezhdunarodna konferentsiya „Logistikata v promenyashtiya se svyat” (teoriya, praktika, obuchenie), UNSS i Balgarska asotsiatsiya po logistika,.1999g., Sbornik dokladi, str. 184-190
( [2] Карагьозов, К., Т. Размов, Д. Купенов, А. Борисов. Концепция за изграждане на логистична инфраструктура на мултимодални транспортни системи на Балканите. Варна, Втора международна конференция „Логистиката в променящия се свят” (теория, практика, обучение), УНСС и Българска асоциация по логистика,.1999г., Сборник доклади, стр. 184-190 )

[3] Borisov A „Usavarshenstvane na logistichniya menidzhmant pri osiguryavane na proizvodstvenite protsesi ”, , ”, ”Mehanika Transport Komunikatsii” 2016, Sofiya, ISSN 2367-6620 (Online) & ISSN 1312-3823., 2016g.
( [3] Borisov A „Усъвършенстване на логистичния мениджмънт при осигуряване на производствените процеси ”, , ”, ”Механика Транспорт Комуникации” 2016, София, ISSN 2367-6620 (Online) & ISSN 1312-3823., 2016г. )

[4] Borisov , ”Izsledvane i modelirane rabotata na zveno ot logistichna sistema pri zahranvane s materialen potok. Tehnologichno orazmeryavane na transportniya protses i opredelyane resursa za osiguryavane deynostite na vhoda.”, VTU ”Todor Kableshkov” Sofiya, ISSN 1314-362X 2013, 2013g.
( [4] Борисов , ”Изследване и моделиране работата на звено от логистична система при захранване с материален поток. Технологично оразмеряване на транспортния процес и определяне ресурса за осигуряване дейностите на входа.”, ВТУ ”Тодор Каблешков” София, ISSN 1314-362X 2013, 2013г. )

[5] Karagyozov, K., Razmov T., Varadinova – Milkova, Yu., Izpolzvane na integralniya podhod pri optimiziraneto na strukturata i elementite na logistichnite verigi i pri upravlenie na logistichnite sistemi, S., Godishnik na VTU „T. Kableshkov” 3/2012, ISSN 1314-362X, 2012g.
( [5] Карагьозов, К., Размов Т., Варадинова – Милкова, Ю., Използване на интегралния подход при оптимизирането на структурата и елементите на логистичните вериги и при управление на логистичните системи, С., Годишник на ВТУ „Т. Каблешков” 3/2012, ISSN 1314-362X, 2012г. )

[6] Borisov, A. & Velyova, V., 2016. Logistics management of processes ensuring the operations of oil derivatives chain, MEST Journal, 15 January, 4(1), pp. 11-18, DOI10.12709/mest.04.04.01.02,ISSN 2334-7058 (Online) & ISSN 2334-7171, 2016г.

 

 

 

Този сайт използва "бисквитки", които са необходими за правилното функциониране на сайта. Чрез тях ние Ви осигуряваме максимално потребителско преживяване.

Приемам всички бисквитки
Политика за бисквитките